Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

OLIMPIADELE DE FIZICĂ ŞI CHIMIE, etapa judeţeană la VÂLCEA

Sâmbătă, 14 februarie a.c., elevii calificaţi în etapa locală pentru faza următoare, cea pe judeţ, vor participa la etapa judeţeană a Olimpiadei de Fizică în anul şcolar 2014 – 2015, care va avea loc la la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea. La această olimpiadă pot participa elevii cu rezultate bune din clasele VI –a -a XII –a (a XIII –a), de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, din învăţământul de stat şi particular. Subiectele pentru olimpiadă vor fi elaborate de la minister şi vor fi transmise prin poşta electronică a ministerului, chiar în dimineaţa când are loc examenul. Baremele de evaluare şi notare vor fi transmise în cursul aceleiaşi zile şi vor fi afişate la locul de concurs, imediat după terminarea probei.

Olimpiada de Chimie va avea loc la la Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, în data de 21 februarie 2015. La aceasta pot participa elevi din clasele a VIII-a – a XII-a, care s-au calificat de la etapa locală.