Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Masă gratuită pentru elevii din Buneşti

În cel de-al şaselea mandat, primarul Viorel Radi, de la Buneşti, judeţul Vâlcea are gânduri mari. Când este vorba de copii, autorităţile din Buneşti nu pot fi indiferent, astfel în localitate urmează a se implementa un alt proiect denumit Programul POCU (Program Operaţional cu Capital Uman) 2014 – 2020. În proiect vor fi incluse un număr de circa 50 de familii. Proiectul presupune ca şi copiii din Buneşti să primeasă o masă gratuită în timpul şcolii la valoarea de 17 lei de copil.

Vor beneficia de acest proiect un număr de 209 copii. Aceştia au obligativitatea ca în afara orelor de curs să participe la diferite activităţi şcolare, pentru acest lucru urmând a primi în plus câte 150 lei.

POCU 2014-2020 are o alocare totală naţională de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toţi (3); Incluziunea socială şi combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC – 5); Educaţie şi competenţe (6); Asistenţă Tehnică (7).