Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Limba română, materie obligatorie în învăţământul din Moldova

Limba română devine obligatorie în sistemul educațional din R. Moldova, potrivit art. 10 din proiectul noului Cod al Educației, aflat pe site-ul ministerului de resort din republica Moldova. Astfel, studierea limbii române este obligatorie în toate instituţiile de învăţămînt de orice nivel şi este reglementată de standardele educaţionale de stat.

Noul act normativ, prevede obligativitatea predării în limba română și dă posibilitatea minorităților să opteze pentru învățământul în limba maternă. De asemenea, se garantează dreptul părinților și elevilor de a alege limba de instruire la toate nivelurile învăţămîntului obligatoriu, în funcţie de posibilităţile sistemului educațional.

Statul trebuie să asigure condiţiile necesare pentru studierea limbii române în toate instituţiile de învăţămînt, inclusiv prin creșterea ponderii disciplinelor studiate în limba română în instituțiile de învățămînt general cu altă limbă de predare.