Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Liderul dascălilor din România îl urechiază pe Ponta

Premierul Victor Ponta şi mai mulţi funcţionari guvernamentali au fost scoşi în faţa clasei politice şi puşi la colţ de cătee Viorel Dolha, Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România. Într-o scrisoare deschisă adresată pruimului ministru şi parlamentarilor români, Dolha le atrage atenţia respăonsabililor din Guvern de eroarea comisă în emiterea unui punct de vedere al guvernului privitor la propunerea legislativă privind completarea art.8 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991. Deşi comisia Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a dat aviz favorabil acestui proiect cu unanimitate de voturi, Senatul a respins propunerea fiindcă un funcţionar al guvernului a propus în mod superficial aviz negativ. „Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea fiindcă ,,Raportul Comisiei Europene pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia) din 22 dec 2001, referitor la tratamentul preferenţial acordat minorităţilor naţionale de către statul înrudit, dobândirea cetăţeniei este enumerată printre avantajele speciale care pot fi oferite de către statul înrudit respecivei categorii de persoane.” Aceste prevederi sunt reiterate şi în cuprinsul Rezoluţiei nr.1335/2003 şi al Recomandării 1735/2006 ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Potrivit acestora implicarea statului înrudit este legitimă. Sunt argumente noi şi solide de la un organism serios cu care i-aţi putea convinge pe colegii deputaţi ai dumneavoastră să voteze proiectul. Aceste argumente ,,pe text” ale Consilului Legislativ contrazic părerea funcţionarului guvernamental că ele ar crea astfel o ,,discriminare”. Cel care a întocmit punctul de vedere al guvernului nici nu a citit materialul propus şi a crezut, în mod jalnic, că este vorba de redobândirea cetăţeniei fiindcă spune că propunerea nu se mai justifică fiindcă este reglementată ,,redobândirea cetăţeniei române de către foştii cetăţeni români”. Cel care a întocmit punctul de vedere al guvernului nu a citit bine proiectul fiindcă este vorba chiar de acei etnici români care NU sunt foşti cetăţeni români (vezi Românii din zona Banatul sârbesc şi Timoc-Morava din Serbia, românii din Transnistria, românii din Bulgaria, Românii din Maramureşul de Nord- Ucraina)- români care nu au fost în trecut între frontierele României şi care nu au ce redobândi”, explică învăţătorul Dolha. În opinia sa, actualele prevederi (de redobândire a cetăţeniei) vin în sprijinul doar al celor care provin din teritorii care au aparţinut cândva României (Basarabia şi Nordul Bucovinei).

Lăsaţi de izbelişte

Actualele prevederi le fac imposibilă acordarea cetăţeniei etnicilor români din teritorii care nu au aparţinut nicicând României (Transnistria, Banatul sârbesc, zona Timoc-Morava din Serbia, Maramureşul istoric din regiunea Transcarpatia a Ucrainei). „Dintre cei care conform actualei legislaţii nu pot dobândi cetăţenie română se numără şi preotul Boian Alexandrovici de pe Valea Timocului din Serbia care a pătimit mult pentru ridicarea bisericii româneşti din Mălainiţa şi nici profesorii români din zona transnistriană dacă nu s-au născut cumva în Basarabia. Actuala legislaţie îi pedepseşte că s-au născut acolo unde s-au născut! Actualul Ministru al Afacerilor Externe, domnul Titus Corlăţean, îi cunoaşte aproape personal pe toţi potenţialii petenţi şi poate confirma că nu va fi deloc vreun val de cereri. Tot domnul ministru poate confirma că au fost şi cazuri când, spre ruşinea României, fiindu-le refuzat dosarul de obţinere a cetăţeniei române, imposibil pe legislaţia actuală, entici români din Serbia au obţinut imediat ce au cerut cetăţenie bulgară, fiindcă Bulgaria, de exemplu, nu se zgârceşte în a acorda cetăţenia sa. Unuia dintre aceştia, chiar lider al unei asociaţii româneşti, dar care avea nevoie de acest paşaport românesc şi pentru a-şi vizita mai uşor soţia aflată de 15 ani în Germania, i-am cerut iertare eu că ţara sa mamă l-a pus în situaţia umilitoare de a-şi lua cetăţenia bulgară!”, mai spune Viorel Dolha.

Un raport al Comisiei de la Veneţia precizează că toate statele, mai puţin România şi Italia au discriminări pozitive în privinţa etnicilor lor de peste hotare: ,,În timp ce doar legile italiene şi române nu stabilesc în mod explicit criterii pentru stabilirea fondului naţional specific, toate celelalte legi fac acest lucru într-o măsură mai mare sau mai mică.”. Raportul Comisiei de la Veneţia observă cu mirare că doar România şi Italia nu acordă până acum cetăţenie etnicilor săi de peste hotare pe acest criteriu firesc. Proiectul de lege se află în acest moment în dezbatere la Camera Deputaţilor, modificarea legislativă fiind asumată de către parlamentarii PSD Florin Iordache, Virgil Delureanu, Petru Movilă, Manuela Mitrea, Aurel Vlădoiu.