Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Dezbatere ministerială privind opționalele școlare

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) şi Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic (MCPDC) au organizat la 24 martie consultarea publică privind ”Dezbaterile societăţii civile cu privire la rolul şcolii în formarea tinerilor cetăţeni – disciplinele opţionale”.

Adrian Curaj, ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Violeta Alexandru, ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, precum şi reprezentanţi ai celor două ministere menţionate anterior, ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor Publice, Băncii Naţionale a României au discutat cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. În cadrul dezbateriis-au făcut propuneri care au contribuit la elaborarea de programe/manuale pentru discipline opţionale.

Dezbaterea s-a axat pe patru module, aferente unor discipline opţionale cu statut consolidat în şcoala românească: ducaţie pentru sănătate, educaţie pentru mediu, educaţie civică şi juridică şi educaţie financiară.

”Opţionalele din şcoală trebuie să reflecte alegerile elevilor, în strânsă legătură cu nevoia lor de dezvoltare armonioasă. Cred că e nevoie să facem vizibile aceste eforturi, să dezvoltăm materialul educaţional deschis şi să punem la un loc şi alte posibile cursuri opţionale. Pe de altă parte, aceste discipline reprezintă un alt loc propice pentru inovare la clasă, este acel spaţiu în care profesorul poate fi creativ”, a precizat ministrul Adrian Curaj.

La rândul său, ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Violeta Alexandru, a declarat: ”Intena noastră este ca aceasta să fie prima întâlnire dintr-o serie de întâlniri, cu scopul de a crea cadrul pentru discutarea altor potenţiale materii opţionale pentru ciclul gimnazial. (…) Am observat că se simte nevoia echilibrării unor decizii, astfel încât pe de o parte curriculumul să nu se aglomereze, respectiv să fie calibrate aceste opţionale de aşa manieră încât să permită alegerea dintr-o paletă largă de teme”.

În cadrul discuţiilor s-a conturat concluzia că segmentul de opţionalitate din cadrul curriculumului naţional constituie un cadru legitim de introducere şi de studiere în şcoală, în anumiţi ani de studiu, a tematicilor de interes care corespund cel mai bine nivelului de vârstă al elevilor. Colaborarea cu părinţii este decisivă pentru a asigura legitimitatea studiului problematicii şi conţinutului curricular, recunoscut ca dezirabil pentru nivelul elevilor. În acest context, invitarea unor specialişti de la nivel local/judeţean poate contribui la fundamentarea opţiunilor şcolii, la luarea unor decizii informate şi eventuala participare la implementarea unui curs opţional.