Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Deputatul Rădulescu AVERTIZEAZĂ: Se urmăreşte desfiinţarea claselor de matematică–informatică

Prin intermediul unei întrebări adresată ministrului Educaţie, deputatul vâlcean Romeo Rădulescu se interesează despre situaţia precară a claselor de matematică–informatică din învăţământul preuniversitar, apărută în procesul de încadrare a elevilor de liceu în proporție de 40% la profil teoretic și 60% la profil tehnologic.

„Este vorba despre iniţiativa Dlui Ministru Remus PRICOPIE, dezbătută în februarie 2014 la Romanian Business Leaders Summit Bucureşti, la aproape două săptămâni după ce Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat proiectul Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014–2015. Citez: „De doi ani ne chinuim să reînfiinţăm şcolile profesionale, dar de data aceasta încercăm să o facem bine, urmând exemplele unor ţări care au avut şi au succes. O şcoală profesională în şcoală nu va fi niciodată bună. O şcoală profesională construită în dialog cu industria dintr-o anumită regiune şi cu autorităţile locale, pentru că un preşedinte de consiliu judeţean sau un primar are un anumit interes să dezvolte o anumită industrie, o anumită economie. Iată de ce şcoala profesională are această specificitate, dacă vrem să fie una de succes, să fie la intersecţia dintre educaţie, mediu de afaceri şi comunitate”.

Din păcate, acest enunţ generos în intenţie, datorită modului în care s-a ales direcţionarea încadrării elevilor de liceu în proporție de 40% la profil teoretic și 60% la profil tehnologic, generează disfuncţionalităţi şi viitor regres tocmai în domeniul IT, singurul din România cu potenţial exponenţial de creştere, care oferă tinerilor imediat după angajare un trai decent și sigur.

Mai precis, în timp ce Asociația Națională a Industriei de Software (ANIS) dezbate în sesiuni succesive de lucru lipsa specialiștilor de pe piața muncii, unele măsuri, care se iau în învățământul preuniversitar doar pentru încadrarea în norme, au drept consecință imediată desființarea claselor de matematică–informatică de la colegiile tehnice și reducerea numărului lor la colegiile teoretice.

Nu mă îndoiesc Dle Ministru, că acceptaţi evidenţa beneficiilor multiplicării claselor de matematică–informatică în licee şi chiar la şcoli profesionale. În urma promovării examenului de atestat, absolvenții obțin un certificat de calificare asemănător cu cel de la profilul tehnologic, informatica fiind o tehnologie foarte dinamică şi nu o materie teoretică. În prezent, se predau limbaje de programare cu utilitate directă (C++, Oracle), dar programa şcolară poate fi modificată pentru a veni în întâmpinarea firmelor de software interesate în realizarea unor parteneriate. În condiţiile când azi nu mai există domeniu tehnic în care programarea să nu fie necesară, se impune învăţarea acesteia încă din gimnaziu, cât şi introducerea sa la toate clasele de liceu cu profil real/tehnic. Mai mult, ne confruntăm cu „anomalia” că, deși acum informatica nu este decât materie opțională de studiu, prezentă doar în unele școli gimnaziale, avem la acest nivel olimpiadă cu fază județeană, națională și participări la concursuri internaționale, ceea ce dovedeşte faptul că există elevi și profesori dedicați.

Cu toate acestea, deşi competențele de operare pe calculator au ajuns să se solicite aproape în orice domeniu de angajare, constatăm că numărul de ore alocate la liceu pentru Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) au scăzut, de la două ore pe săptămână în 2002, care puteau fi efectuate pe grupe, la doar o oră pe săptămână cu întreaga clasă. Uneori efectivul clasei depășește numărul de calculatoare din laboratoare şi deci sunt elevi ce nu au acces direct la operare. Vă semnalez pe această cale că în Râmnicu Vâlcea au fost desființate clasele de matematică–informatică de la toate colegiile tehnice și au fost reduse cele de la unele colegii teoretice, iar această stare negativă de lucru, probabil că se repetă în multe alte orașe din țară” se arată în interpelarea deputatului Romeo Rădulescu.