Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DEFINITIVAT 2023. Mâine va fi proba scrisă

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023, se va desfășura mâine, 19 iulie 2023, începând cu ora 9.00, în Centrul de Examen Colegiul Economic, Rm. Vâlcea.

Accesul candidaților în sălile de examen se face în intervalul orar 7.30-8.00, pe baza actului de identitate valabil.

Examenul începe la ora 9.00 și durează 4 ore.

La Examenului Național pentru Definitivare în Învățământul Preuniversitar – Sesiunea 2023 s-au înscris 157 candiați, 2 candidați au depus cerere de retragere și sunt așteptați să participe la PROBA SCRISĂ 155 de candidați care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
-efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an;
-calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;
-media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt:
– Limba română și literatura pentru copii și metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii – 60 candidați;
– Limba și literatura română și matematică, metodica predării limbii și literaturii române/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar (învățământ primar în limba română) – 20 candidați;
– Educație fizică și sport – 15 candidați.

Rezultate inițiale vor fi afișate în data de 25 iulie 2023, în Centrul de Examen Colegiul Economic și pe site-ul dedicat, definitivat.edu.ro. 

Contestațiile se depun la Centrul de Examen Colegiul Economic – conform calendarului aprobat, în zilele de 25 și 26 iulie 2023 sau pot fi trimise pe adresa de email: definitivat@isjvl.ro

Rezultatele finale se afișează la Centrul de examen Colegiul Economic și pe site-ul anterior menționat, în data de 1 august 2023.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.