Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

COMUNICAT – Diseminare în Proiectul de parteneriat strategic ERASMUS+ în domeniul școlar – “Keep fit and be healthy”

Proiect de parteneriat strategic ERASMUS+ în domeniul școlar
“Keep fit and be healthy” – 2017-2019
Nr. de referință : 2017-1-CZ01-KA219-035536_3

Începând cu 1 octombrie 2017, Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu -Vâlcea, derulează Proiectul de parteneriat strategic ERASMUS+ în domeniul scolar – “Keep fit and be healthy” împreună cu Základní Škola (școala coordonatoare a proiectului), Liberec, Cehia și OSG De Meergronden, Almeere, Olanda.

Proiectul este cofinanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene, acțiunea cheie – 2 (KA2), parteneriate strategice între școli. Şcoala beneficiază de un grant de 25075 de euro necesari celor 28 de mobilități ale elevilor, respectiv, celor 4 profesori însoțitori în țările partenere, precum și implementării în bune condiții a activităților propuse în programul care se va derula în perioada 2017- 2019.

Cele mai importante aspecte ale acestui proiect sunt: sportul, alimentația sănătoasă și un mediu înconjurător curat.

Prin acest parteneriat, ne propunem să combatem obezitatea infantilă prin implicarea elevilor în diverse activități sportive, să schimbăm obiceiurile alimentare nesănătoase ale elevilor care trebuie să conștientizeze importanța unui stil de viață sănătos. Prin toate aceste activitati, ne dorim ca elevii să-şi consolideze încrederea în forţele proprii, să deprindă spiritul de a lucra în echipa şi să-şi stimuleze interesul pentru descoperirea altor culturi și diversități lingvistice.

Pe parcursul celor doi ani de proiect, prin participarea la workshop-uri Zumba, activități sportive (drumeții, tag rugby, badminton) sau schimburi de bune practici, elevii vor conștientiza importanța unei vieți sănătoase, vor avea oportunitatea să descopere și să protejeze natura, își vor dezvolta abilități de viață cum ar fi disciplina, motivația, implicarea și cooperarea, manifestându-şi creativitatea și imaginaţia sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice implicate în acest proiect.

Realizarea colțului Erasmus+ din școală, unde vor fi postate toate materialele obținute în urma activităţilor derulate, colaborarea elevilor din țările partenere prin rețele de socializare în limba engleză, reactualizarea permanentă a paginii de internet a proiectului și a platformei eTwinning, jocurile și atelierele pentru promovarea unui mod de viață sănătos vor implica elevii și cadrele didactice deopotrivă în implementarea cu succes a acestui proiect.

Între 16 și 20 octombrie 2017, s-a desfășurat prima întâlnire transnațională la Liberec, în Cehia – țara coordonatoare a proiectului – la care au participat doar profesori, reprezentanți ai celor 3 scoli partenere implicate in proiect. Din partea Școlii Gimnaziale “Take Ionescu” au fost prezenți Văduva Cătălin – coordonatorul proiectului și Sacerdoțeanu Marina, profesor de limba engleză și instructor Zumba fitness.
Pe parcursul întâlnirii transnaționale, au fost purtate discuții cu privire la data următoarei mobilități cu schimburi de elevi din Cehia și Olanda (perioada 16-20 aprilie, în România), s-au luat decizii importante în legătură cu procedura de votare a logo-ului proiectului, vârsta elevilor care vor participa la mobilități, evaluarea chestionarelor elevilor, alegerea portalului eTwinning, ca principal canal de comunicare și diseminare.

Impactul acestui proiect la nivelul școlii noastre va fi unul pozitiv, contribuind la creşterea valorii europene a instituției școlare, a comunității locale, aspecte care promovează diversitatea culturală și lingvistică şi care oferă prilejul atât elevilor, cât și cadrelor didactice, părinților și membrilor comunității – cu fiecare activitate realizată – să aprecieze rolul colaborării și al comunicarii, să învețe respectul față de sine și faţă de ceilalți.

Precizăm că toate informațiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agentia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

• Director al Școlii Gimnaziale „Take Ionescu” – Râmnicu- Vâlcea, Prof. SOARE Florina
• Coordonator Proiect de parteneriat strategic ERASMUS+ in domeniul scolar – “Keep fit and be healthy”, Prof. VĂDUVA Cătălin