Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare şi în clasa întâi în anul şcolar 2014-2015

Ministerul Educaţiei a publicat Calendarul înscrierii în învăţământul primar în anul şcolar 2014-2015 şi Metodologia de înscriere în clasa întâi şi clasa pregătitoare. Iată mai jos principalele etape ale înscrierii copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa întâi în anul şcolar 2014-2015.

Pregătirea înscrierii în învăţământul primar

19-28 Februarie 2014
Organizarea „Zilei porţilor deschise” în şcolile în care există clase pregătitoare, pentru ca părinţii, copiii şi alte persoane interesate să poată vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi discuta cu personalul şcolii.
17-28 Februarie 2014
Organizarea în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi înscrişi în anul şcolar 2014-2015 în învăţământul primar.
18 Februarie – 12 Martie
Realizarea evaluării psihosomatice a copiilor.
18 Februarie – 13 Martie
Comunicarea rezultatului evaluării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui, care a solicitat evaluarea.
Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare
17 Februarie 2014
Afişarea la sediul scolii, la inspectoratul şcolar şi pe site-urile acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar.
24 Februarie – 14 Martie 2014
Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.
Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

17 Martie 2014
Procesarea, de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia Naţională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
18-20 Martie 2014
Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă şcoală decât cea de circumscripţie, pe locurile rămase libere.
Admiterea sau respingerea cererilor acestora, de către comisia de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază.
21 Martie 2014
Procesarea de către Comisia naţională a cererilor de înscriere (cu ajutorul aplicaţiei informatice) şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
21-22 Martie 2014
Afişarea candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă, la sediile şcolilor şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
24 Martie 2014
Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.
25 Martie – 4 Aprilie 2014
Depunerea şi validarea cererii-tip de înscriere la secretariatul şcolii aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau nu au participat la prima etapă.
7-10 Aprilie 2014
Procesarea, la nivelul şcolii, a cererilor de înscriere depuse de părinţi, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice, în limita locurilor disponibile.
Completarea în aplicaţia informatică a datelor din cererile de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă.
11 Aprilie 2014
Afişarea la fiecare şcoală a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
14-18 Aprilie 2014
Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost înscrişi încă la o unitate de învăţământ.
Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar.

Calendarul înscrierii în clasa întâi

24 Februarie – 14 Martie 2014
Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinţii care cer înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, la sediul unităţii de învăţământ respective.
17 – 21 Martie 2014
Soluţionarea de către unităţile de învăţământ şi, după caz, cu acordul inspectoratelor şcolare judeţene, pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie.
25 Martie – 4 Aprilie
Depunerea solicitaţilor de înscriere, de către părinţii care cer înscrierea în altă şcoală decât cea de circumscripţie.
7 – 10 Aprilie
Soluţionarea de către unităţile de învăţământ, respectiv comisiile judeţene a cererilor de înscriere depuse de părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de circumscripţie.
11 Aprilie 2014
Afişarea la fiecare şcoală a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa I.