Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

AGLOMERAȚIE MARE: 70 de posturi vacante de directori scoase la CONCURS de către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vâlcea.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3969/30.05.2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.428/09.06.2017.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la instituția care organizează concursul, la registratura inspectoratului școlar/secretariatul unității de învățământ particular, după caz, în perioada 19 iunie-6 iulie 2017 și vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3969/30.05.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu se vor desfășura în perioada 19-31 iulie 2017 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, pentru învățământul preuniversitar de stat și în locațiile stabilite de unitățile de învățământ particular.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/unității de învățământ particular.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0350431571, de luni până vineri, între orele 9,00 – 16,00.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolar“;b) sunt membre ale corpului national de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor;d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/ casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale;e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfățurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“;i) au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual;j) au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/ federațiile/ centrele/planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale.

Lista unităților de învățământ cu personalitate juridică care au funcții de director și director adjunct publicate vacante pentru concursul organizat în perioada iunie – iulie 2017 – jud. VÂLCEA

SCOALA GIMNAZIALA, COM. BUDESTI BUDEŞTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT GURA VAII, COM. BUJORENI 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT CAINENII MARI, COM. CAINENI 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT MADULARI, COM. CERNISOARA 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT ULMETU, COM. COPACENI 1

SCOALA GIMNAZIALA FERIGILE, COM. COSTESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA CRETENI CREŢENI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. DAESTI DĂEŞTI DĂEŞTI 1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, COM DRAGOESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. FAURESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT RUSANESTI, COM. FARTATESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA FRANCESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. GALICEA 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. GHIOROIU 1

SCOALA GIMNAZIALA BARTOLOMEU VALERIU ANANIA, COM. GLAVILE 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT POPESTI, COM. GOLESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. LACUSTENI LĂCUSTENI 1

LICEUL TEORETIC, COM. LADESTI LĂDEŞTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. LAPUSATA SĂRULEŞTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT TINA, COM. LIVEZI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. LUNGESTI LUNGEŞTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. MALAIA MALAIA 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. MADULARI MĂDULARI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. MALDARESTI MĂLDĂREŞTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. MITROFANI MITROFANI 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT MUEREASCA DE SUS, COM. MUEREASCA 1

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU, MUN. DRAGASANI 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PITICOT, MUN. RM. VALCEA GORANU 1

COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI, MUN. RM. VALCEA RÂMNICU VÂLCEA 1

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN, MUN. RM. VALCEA RÂMNICU VÂLCEA 1

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SF IOANA ANTIDA, MUN. RM. VALCEA Privată 1

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TELEKI, MUN. RM. VALCEA Privată 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BUSY BEE RÂMNICU VÂLCEA Privată 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT COZIA, MUN. RM. VALCEA 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT HAPPY KIDS RM. VALCEA Privată 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NORD 1, MUN. RM. VALCEA 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NORD 2, MUN. RM. VALCEA 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT OSTROVENI 2 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRINCIPESA MARIA Privată 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TRAIAN, MUN. RM. VALCEA 1

GRADINITA SANO VITA ACTIVE KIDS, MUN . RM. VALCEA Privată 1

SCOALA GIMNAZIALA COLONIE RM. VALCEA RÂMNICU VÂLCEA 1

SCOALA GIMNAZIALA NR. 13, MUN. RM. VALCEA RÂMNICU VÂLCEA 1

SCOALA POSTLICEALA FEG, MUN. RM. VALCEA 1

SCOALA SANITARA POSTLICEALA CAROL DAVILA, MUN. Privată 1

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF NICOLAE, MUN. RM. VALCEA 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. OLANU OLANU 1

LICEUL TEHNOLOGIC, ORAS BAILE GOVORA PRAJILA 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1, ORAS CALIMANESTI 1

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 CASUTA PITICILOR, ORAS HOREZU 1

SCOALA SANITARA POSTLICEALA I GHE DUCA, ORAS HOREZU 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT CARSTANESTI, COM. OTESANI 1

SCOALA GIMNAZIALA ACHIM POPESCU, COM. PAUSESTI MAGLASI 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT COPACENI, COM. RACOVITA 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. ROSIILE ROŞIILE 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. RUNCU 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. SCUNDU 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. SINESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. STANESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT URSI, COM. STOILESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA SUTESTI MĂZILI 1

SCOALA GIMNAZIALA TEODOR BALASEL, COM. STEFANESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. SUSANI 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. TITESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA LUCA SOLOMON, COM. VAIDEENI 1

SCOALA GIMNAZIALA, SAT BATASANI, 1

SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MIHAESCU, COM. VLADESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA IOAN DIDICESCU, COM. VOICESTI 1

SCOALA GIMNAZIALA VOINEASA 1

SCOALA GIMNAZIALA, COM. ZATRENI 1