Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

77,23 % rata de promovare înregistrată în județul Vâlcea la examenul național pentru definitivare în învățământ – înainte de contestații

Procentul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8 ), înregistrat în județul Vâlcea, în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 77,23 %, peste procentul înregistrat la nivel național. Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 14:00, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat, rata de promovare la nivel național, înainte de contestații, fiind de 70,80%.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații 95 de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă, nota la proba scrisă având o pondere de 70% în calculul mediei finale.
Din totalul celor 123 de candidaţi cu lucrări evaluate, 95 de candidați au obținut note de examen situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, un candidat a fost notat cu 10 la toate probele, obținând nota de examen 10, 42 de candidaţi au note între 9 şi 10 şin 52 candidaţi între 8 şi 9. Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la centrul de examen Colegiul Economic astăzi, 27 iulie, până la ora 20.00 și mâine – joi, 28 iulie, între orele 8.00-12.00 şi online la adresa de email: [email protected]. Modelul cererii de contestaţie se găseşte pe site-ul ISJ: www.vl.edu.ro. Aceasta trebuie să fie însoţită de copie după CI/ paşaport şi un număr de telefon pentru confirmare.

Rezultatele finale vor fi publicate în centrul de examen, pe definitivat.edu.ro și pe site-ul I.S.J. Vâlcea, în data de 04 august.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.