Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CARMEN STĂNESCU LIXANDRU (PSD): ”ÎMPREUNĂ, PUTEM FACE DIFERENȚA!”

Dragi cetățeni din Sutești,

Îmi amintesc cu bucurie momentul în care am pornit împreună la drum, în mandatul 2016-2020. Era primul meu mandat de primar, iar alături de dumneavoastră am reușit să creez o comunitate caldă și primitoare, în care să avem drumuri modernizate, canalizare, iluminat public și monitorizare video la standarde europene, școli reabilitate.

Mă consider o persoană empatică, atentă la nevoile celor din jur și pregătită să îmi dedic timpul unor noi proiecte utile pentru comuna Sutești. De aceea, în aceste vremuri agitate, într-o lume plină de iluzii și promisiuni, am decis să candidez pentru un nou mandat. Mă angajez să aduc o viziune reală pentru o comunitate mai bună, bazată pe transparență, responsabilitate, dezvoltare sustenabilă și creare de oportunități. Sunt parte integrantă a acestei comunități și voi rămâne alături de dumneavoastră, dragi cetățeni, și în continuare!

Experiența mea m-a purtat întotdeauna în mijlocul oamenilor, ceea ce mi-a permis să vă încurajez să participați activ la dezvoltarea comunității, pentru a construi, împreună, o localitate cu care fiecare cetățean să se mândrească! Împreună, putem face diferența, pentru o comunitate mai bună, prin fapte și acțiuni concrete.

Cu bună-credință,

Carmen Stănescu Lixandru,

Candidat PSD la funcția de primar al comunei Sutești

PRINCIPALELE OBIECTIVE REALIZATE ÎN PERIOADA 2016-2020

Ø Modernizare drumuri comunale, pe o lungime de 15 km, în satele Boroșești, Sutești , Verdea, Mazili:

-asfaltare

-rigole betonate

-igenizare

-curățare trotuare

Ø Amenajare pod peste pârâul Verdea, str. Mătușari

Ø Extinderea, reabilitarea și modernizarea Școlii cu cls. I-VIII, din satul Mazili

Ø Achiziția unui utilaj, printr-un proiect depus prin GAL – „ȚinutulVinului: tractor multifuncționaldotat cu accesoriipentrutăiatșitocatvegetație, sărăriță,lamă de dezăpezire, remorcă și vitanjă” – utilaj necesar comunității

Ø Proiect înființare rețea canalizare Drum Național – cu finanțare PNDL 2 (rețea canalizare 2 km , stație pompare SPU 2, desfacere și refacere drum)- proiect aflat în licitație la 29.06.2020

Ø Extindere rețea iluminat public

Ø Sistem de iluminat modern – achiziție corpuri de iluminat stradal LED , prin Programul Național de Dezvoltare Rurală

Ø Sistem de monitorizare și supraveghere video a localității – sistem achiziționat din Bugetul Local

Ø Mobilizarea fondului de vânătoare pentru instituirea unor măsuri în vederea protejării culturilor agricole

Ø Implementarea unui sistem de salubrizare bazat pe colectarea selectivă a deșeurilor

Ø Atragere investitori -EUROMARKET

-FABRICĂ BRICHETE DE FOC

Atragerea de investitori joacă un rol important în comunitate, deoarece sprijină crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea economică.

Ø Menținerea sustenabilității proiectului „Centru Multifuncțional de Servicii Sociale“ – acest centru are un rol important în îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și prevenirea instituționalizării acestora și a persoanelor aflate în situații economico-sociale deosebite, oferindu-le și o masă caldă

Ø Proiect înființare sistem de distribuție gaze naturale, în valoare de 1,5 milioane euro

Ø Proiect – Drumuri de interes local și trotuare, com. Sutești, depus în 2020, prin C.N.I.

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU PERIOADA 2024-2028

Ø Ducerea la îndeplinire a proiectelor începute în timpul primului meu mandat de primar

-extindere canalizare

-introducere rețea de gaze naturale

-modernizare drumuri de interes local și trotuare în comuna Sutești

Ø Îmbunătățirea infrastructurii locale

-reabilitarea drumurilor comunale și a drumurilor de exploatare

-reabilitarea și modernizarea parcurilor și a spațiilor publice

-amenajare piste bicicliști

Ø Dezvoltarea de programe educaționale și de formare profesională

-programe pentru înfrumusețarea comunei (plantare arbori, flori)

-promovarea tradițiilor (organizarea de evenimente tematice)

-promovarea unui circuit turistic (pentru a atrage turiști și a sprijini economia locală)

Ø Implementarea proiectului „Masa caldă” în Școala Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Mazili, pentru a preîntâmpina abandonul școlar și pentru a sprijini copiii care provin din familii cu resurse materiale scăzute

Ø Construire teren sintetic în curtea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII, sat Mazili, având ca scop creșterea calității programului educațional

Ø Promovarea antreprenoriatului local, prin acordarea de sprijin pentru accesarea unor programe de finanțare nerambursabilă

Ø Redeschiderea, modernizarea și dotarea Centrului Multifuncțional , înființând servicii sociale pentru persoanele adulte și cu dizabilități

În permanent, vom urmări oportunitățile de finanțare UE, în funcție de nevoile reale ale comunității.

Comandat de PSD – Organizatia judeteana Valcea
Realizat de Almadix Prest SRL

CUI 21240002