Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunț finalizare proiect

31.12.2022

„Achiziția de produse și echipamente de protecție în unitățile de învățământ preunivesitar de stat din cadrul Liceului
,,George Țărnea’’, Oraș Băbeni, Județul
Vâlcea”

LICEUL ”GEORGE ȚĂRNEA”, ORAȘ BĂBENI, JUDEȚUL VÂLCEA anunță finalizarea proiectului „Achiziția de produse și echipamente de protecție în unitățile de învățământ preunivesitar de stat din cadrul Liceului ,,George Țărnea’’, Oraș Băbeni, Județul Vâlcea”

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dotarea Liceului ”George Țărnea”, Oraș Băbeni, Județul Vâlcea cu produse și echipamente de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico sanitare minime necesare în scopul limtării răspândirii virusului SARS-CoV-2 și evitării creșterii rapide a numărului de infectări în rândul Grupului țintă și implicit la nivelulul regiunii.

Rezultate obținute: 632 elevi și 55 de persoane din categoria personalului didactic și auxiliar beneficiază de echipamente și produse necesare pentru evitarea răspândirii virsului SARS CoV-2 în cadrul unitătilor de învățământ. În urma implementării proiectului elevii și cadrele didactice beneficiază de produse și echipamente de protecție necesare pentru a putea desfășura orele de curs în condiții de siguranță.

Valoarea totală a proiectului: 586.646,93 lei
Valoarea cofinanțării UE: 570.071,93 lei
Data incepere proiect: 27.10.2020
Data finalizare proiect: 31.12.2022
Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 146758
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Date de Contact:
LICEUL ”GEORGE ȚĂRNEA”,ORAȘ BĂBENI,JUDEȚUL VÂLCEA, România,
telefon: 0250765520, fax: 0250765520,
email: liceulbabeni@yahoo.com,