Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Anunț finalizare proiect

31.12.2022

“Achiziția de produse și echipamente de protecție în cadrul unităților de învățământ preunivesitar de stat din cadrul și subordinea Școlii Gimnaziale Sat Valea Mare, Județul Vâlcea”

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT VALEA MARE, ORAȘ BĂBENI, JUDEȚUL VÂLCEAanunță finalizarea proiectului “Achiziția de produse și echipamente de protecție în cadrul unităților de învățământ preunivesitar de stat din cadrul și subordinea Școlii Gimnaziale Sat Valea Mare, Județul Vâlcea”

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dotarea Școlii Gimnaziale, Sat Valea Mare, Oraș Băbeni, Județul Vâlcea cu produse și echipamente de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico sanitare minime necesare în scopul limtării răspândirii virusului SARSCoV-2 și evitarii creșterii rapide a numărului de infectari în rândul Grupului țintă și implicit la nivelulul regiunii.

Rezultate obținute: 258 de elevi, 128 de preșcolari și 42 de persoane din categoria personalului didactic și auxiliar beneficiază de echipamente și produse necesare pentru evitarea răspândirii virsului SARS CoV-2 în cadrul unitătilor de învățământ. În urma implementării proiectului elevii și cadrele didactice beneficiază de produse și echipamente de protecție necesare pentru a putea desfășura orele de curs în condiții de siguranță.

Valoarea totală a proiectului: 610.806,66 lei

Valoarea cofinanțării UE: 594.368,51 lei

Data incepere proiect: 18.11.2020

Data finalizare proiect: 31.12.2022

Codul MySMIS/ codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 147149

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Date de Contact:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT VALEA MARE, ORAȘ BĂBENI,JUDEȚUL VÂLCEA, România

telefon: 0744553327

email: sistem.mysmis@gmail.com