Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Vrei să fii şofer în 2014? Citeşte aici ce trebuie să faci

Pregătirea persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere va fi reglementată temporar printr-un ordin al ministrului Transporturilor, în condiţiile în care cel promovat anul trecut este suspendat, după ce mai mulţi instructori auto nemulţumiţi au avut câştig de cauză în instanţă.

„Măsura temporară se va aplica până la emiterea unui act normativ care să reglementeze activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, pentru o perioadă de un an, dar nu mai târziu de rămânerea definitivă a hotărârilor privind cererile de chemare în judecată pentru anularea Ordinului ministrului transporturilor nr.733/2013. Prin urmare, în vederea evitării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea unor măsuri imediate pentru evitarea unei grave atingeri aduse interesului public, am elaborat prezentul proiect de ordin al ministrului transporturilor prin care se reglementează activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere”, se arată în referatul de aprobare al unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.

Ordinul ministrului transporturilor nr.733/2013, intrat în vigoare în luna mai, stabilea condiţiile de autorizare a şcolilor de conducere auto şi modul de desfăşurare a activităţii de pregătire, abrogând actul normativ precedent, din 2009.

Împotriva respectivului ordin au fost formulate, cu precădere de către instructorii auto autorizaţi (în nume propriu sau prin organizaţiile profesionale), mai multe cereri de chemare în judecată a Ministerului Transporturilor, prin care s-a solicitat suspendarea sau anularea actului normativ.

În prezent, pe rolul instanţelor se află un număr de 278 de dosare care au ca obiect suspendarea sau anularea ordinului din 2013. Dintre acestea, 91 de dosare au fost soluţionate prin respingerea sau anularea cererilor de suspendare sau anulare a actului normativ, în 9 dosare au fost pronunţate soluţii de admitere a solicitărilor, iar restul sunt în curs de judecată.

„Potrivit art. 14 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare «hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare», iar potrivit alin. (7) al aceluiaşi articol «supendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării». În concret, suspendarea unui act administrativ cu caracter normativ printr-o hotărâre judecătorească are ca efect direct încetarea temporară a efectelor acestuia până la data la care instanţele judecătoreşti vor tranşa definitiv litigiile care ar avea ca obiect anularea acestui act administrativ, iar efectele acestei hotărâri se produc erga omnes, nu doar asupra părţilor care au calitate procesuală pasivă”, potrivit sursei citate.

În referatul de aprobare al noului ordin se precizează că în prezent nu există un act normativ care să reglementeze activităţile ce făceau obiectul ordinelor din 2009 sau din 2013, fiind necesară crearea de urgenţă a unui cadru legal care să asigure, temporar, măsurile necesare care să permită celor două categorii profesionale, şcoli de conducere auto şi instructori auto autorizati, să-şi desfăşoare activitatea de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere.

Fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu declara în luna mai a anului trecut că şcolile de şoferi unde gradul de promovabilitate a cursanţilor nu trece de 40% în primul an de la reautorizare şi de 50% în cel de-al doilea vor rămâne fără licenţă, prevederile fiind incluse în ordinul de reglementare a funcţionării şcolilor de şoferi.

„Şcolile de şoferi va trebui să îşi asume pregătirea integrală a unui cursant, atât cea teoretică, cât şi cea practică.

(…) Până acum existau situaţii în care cursanţii primeau lecţii de conducere auto, practică de la instructori autorizaţi, dar nu exista responsabilitatea nimănui, în condiţiile în care cursantul era bine pregătit sau nu la finalizarea acestor şcoli”, afirma Fenechiu la vremea respectivă.

Un alt element de noutate prevedea ca autoturismele şcolilor de şoferi să fie dotate cu camere de luat vederi în cazul examenelor pentru obţinerea permisului.

Fostul ministrul arăta că respectivul ordin a creat şi nemulţumiri, că au existat proteste din partea unor instructori, dar că ministerul nu îşi doreşte restrângerea activităţii acestora.

Sursa: realitatea.net