Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Horezu unde pământul ia formă…

Asociația Depresiunea Horezu în parteneriat cu Primăria orașului Horezu,  Asociația Meșterilor Populari „Cocosul de Hurez” și Asociația pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu implementează  proiectul cu titlul „Horezu unde pământul ia formă…”, proiect cu finanțare nerambursabilă în baza contractului de finanțare nr. 201/19.04.2013   semnat cu Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul are o valoare totală de 65.042 lei, finanțarea acestuia fiind asigurată din două componente; 51.042 lei de la Administrația Fondului Cultural Național și 14.000 lei de la aplicantul Asociația Depresiunea Horezu, proiectul derulându-se pe perioada acestui an 2013.

În cadrul acestui proiect s-a reu șit participarea la Târgul European de Ceramică „ARGILLA” 2013 Aubagne, Franța a unei delegații a principalilor actori care susțin ceramica horezeană, respectiv reprezentanți ai Primăriei orașului Horezu, Asociației Depresiunea Horezu, Asociației Române a localităților Centre de Ceramică, Asociației Meșterilor Populari „Cocoșul de Hurez” și ai Asociației pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu.

Arta ceramicii populare tradiționale românești a fost reprezentată de Pietraru Nicoleta, Frigura Florinel și Puetu Ion meșteri ceramiști reprezentativi din Horezu, care au expus și au prezentat publicului vizitator frumoase lucrări din ceramică confecționate manual și de Asociația pentru promovarea Patrimoniului Autentic Horezu, care a fost prezentă cu un stand de ceramică, țesături, împletituri din alun și mic mobilier din lemn produse de meșteșugari din Horezu.

În urma participării la acest târg s-a realizat  interconectarea meșterilor olari români cu omologii lor din alte țări europene, punându-se bazele unor colaborări economice și viitoare participări internaționale.

Participarea delegației române la Argilla 2013 și-a realizat în totalitate obiectivele, prezența ceramiștilor români fiind unanim apreciată de vizitatorii târgului, specialiști și colecționari care au onorat standul român, iar demonstrațiile meșterilor români prezenți la târg a suscitat un larg interes. Din această delegație a făcut parte și doamna Corina Mihăescu, cercetător șitiințific al Centrului Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Prezența românească la acest târg a fost reflectată în presa franceză, făcând obiectul unor interviuri acordate mass-mediei de specialitate din Franța. De asemenea, Primarul orașului Horezu, care îndeplinește și funcția de Președinte al Asociației Române a Localităților Centre de Ceramică a fost invitat de onoare la deschiderea evenimentului și la vernisajul unor expoziții ocazionate de acest grandios eveniment expoziția de ceramică  „PICASSO”, expoziția  „Mozaicul de Ravenne”, centrul mobil Pompidou.

Magda Popescu