Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Comunicat de presă

Fundația Guard Forest, prin reprezentantul său legal Ing. Gheorghe Deaconeasa, a amendat ITRSV Vâlcea, deoarece conform OUG 57/2007, art. 53, alin 2, lit. g, nefurnizarea informațiilor și datelor solicitate, necesare pentru îndeplinirea responsabilităților pe care Fundația Guard Forest le are potrivit prezentei Ordonanțe de Urgență, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională.

Fundația Guard Forest a încheiat proces verbal de constatare și sancționare a contravenției, deoarece am trimis 16 adrese către ITRSV Vâlcea , nu au răspuns la niciuna, unde conform legislației în vigoare aveau obligația să ne ajute la îndeplinirea sarcinilor care ne revin conform Convenției de Custodie.

Domnul Croitoru Călin este o persoană care fuge de responsabilitate, a venit la Fundația Guard Forest să se angajeze (chiar ne-a lăsat și dosarul de angajare), spunând că nu mai rezistă presiunilor ce vin din partea domnului Dinucă și acoliților săi.

Florin Miclăuș nu a lucrat niciodată la Ocolul Sivic Voineasa, iar Fundația Guard Forest prin obiectul său de activitate este normal să aibă angajați din domeniul silvic.

Fundația Guard Forest își trimite rangerii pentru pregătire fizică la Sala de Forță a colaboratorului nostru domnul Mihalcea Virgiliu (este angajat ca ranger ), deoarece rangerii au ca obiect de activitate paza și protecția pădurilor și combaterea braconajului, drept pentru care îl invităm pe domnul Marius Jianu să se antreneze alături de ei dacă dorește.

Referitor la bârfa cu ,,tăierile ilegale”, împotriva plângerilor ilegale ale inspectorului Dinucă, Bulacu etc. s-au luat decizii penale, hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, care arată faptele ilegale comise de inspectorii ITRSV.

Pentru Fundația Guard Forest articolul din Impact Real apărut în data de 04.10.2010 nu reprezintă decât ,,o bârfă locală”.

Pe noi ne interesează conform Convenției de Custodie protejarea și conservarea biodiversității și protejarea carnivorelor mari, care în prezent sunt braconate, iar inspectorii ITRSV Vâlcea și tot personalul abilitat nu au luat nicio măsură,în Situl Parâng ROSCI 0188.

Fundația Guard Forest

Director General

Ing. Gheorghe Deaconeasa