Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Sucursala Teritorială CNASR Vâlcea – Premiul pentru cea mai activă sucursală a CNASR la Gala Națională a Asistenței Sociale 2020

Structura Teritoriala CNASR Vâlcea reprezintă interesele asistenţilor sociali care o alcătuiesc, aplică legile şi regulamentele care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de asistent social, precum şi actele emise de organele de conducere ale Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

Activitatea Sucursalei Teritoriale CNASR Vâlcea se fundamentează pe următoarele valori:

Ø transparenţă;

Ø consultare;

Ø performanţă;

Ø profesionalism.

Strategia de dezvoltare 2018-2023 prevede următoarele obiective:

1 – Dezvoltarea şi consolidarea Sucursalei Teritoriale CNASR Vâlcea – Investiţia în recunoaşterea profesiei de asistent social şi în contribuţia lui la bunăstarea socială este o investiţie în viitor. În scopul realizării acestui obiectiv, conducerea Sucursalei Teritoriale CNASR Vâlcea va continua desfăşurarea acţiunilor de promovare a profesiei la nivel judeţean, îşi va încuraja şi susţine membrii în realizarea de studii, analize, cercetări în domeniu.

2 – Optimizarea comunicării între asistenţii sociali, precum şi între asistenţii sociali – autorităţile publice locale – Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România – Pornind de la realitatea actuală a profesiei de asistent social, este imperios necesar ca fiecare membru al Sucursalei Teritoriale CNASR Vâlcea să-şi exprime opinia cu privire la deciziile şi activităţile ce urmează a fi implementate. Din acest considerent, pentru adoptarea deciziilor cu celeritate şi cât mai aproape de specificul judeţului, conducerea Sucursalei Teritoriale CNASR Vâlcea va lua toate măsurile în vederea asigurării eficiente a legăturii cu asistenţii sociali care o alcătuiesc şi a diseminării punctelor de vedere exprimate.

3 – Realizarea unei analize a nevoilor şi intereselor asistenţilor sociali şi asigurarea reprezentării în raport cu instituţiile şi organizaţiile de la nivel local – Necesitatea de a reprezenta interesele membrilor comunităţii asistenţilor sociali este una dintre cele mai importante justificări ale înfiinţării Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi, implicit, ale Sucursalei Teritoriale CNASR Vâlcea. Preocuparea continuă pentru a acţiona în interesul membrilor Sucursalei Teritoriale CNASR Vâlcea este o cerinţă indispensabilă evoluţiei profesiei, dezvoltării şi adaptării politicilor sociale ori profesionale.

4 – Formare şi supervizare continuă – Profesie dinamică, asistenţa socială este un domeniu de studiu a cărui misiune este de a interpreta în mod corect schimbările care au loc la nivelul societăţii şi de a re/acţiona la nevoile sociale. Pentru a putea răspunde complexităţii problemelor sociale de la nivel local, nevoile de formare şi dezvoltare profesională a membrilor Sucursalei Teritoriale CNASR Vâlcea vor fi sistematic identificate şi evaluate, iar ulterior acoperite prin organizarea de evenimente/cursuri şi/sau realizarea de programe de formare şi dezvoltare profesională.

5 – Atragerea de fonduri pentru programe de formare profesională – În exercitarea meseriei de asistent social se acordă un interes deosebit formării şi dezvoltării profesionale. În atingerea acestui obiectiv, conducerea Sucursalei Teritoriale CNASR Vâlcea va realiza o analiză a nevoii de formare profesională, va identifica surse de finanţare internă/externă, va concepe şi elabora proiecte de formare profesională care să răspundă nevoilor de pregătire identificate.

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 au fost realizate următoarele activităţi:

Ø Cinci programe de formare desfăşurate de către Sucursala Teritorială Vâlcea a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România:

1. Rolul familiei în viaţa copilului
2. Copilul şi societatea

3. Integrarea socială a copilului adoptat