Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Se întruneşte Comitetul de Bazin Olt

Joi, 13 decembrie 2018, la sediul Administrației Bazinale de Apă Olt din str. Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, instituție condusă de directorul Ștefan Prală, va avea loc şedința de lucru a Comitetului de Bazin Olt.

Subiectul principal al întâlnirii se referă la – realizarea programului de investiţii al ABA Olt în anul 2018 şi propuneri privind execuţia lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pentru anul 2019, în tot Bazinul Hidrografic Olt.

Pe ordinea de zi a ședinței vor mai fi prezentate – lucrările finalizate în cadrul investiţiei-„Fazarea proiectului WATMAN – sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – Etapa I -POS Mediu 2007-2013”.
Ședința Comitetul de Bazin reuneşte reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor, ai A.N. ,,Apelor Romane’’, instituțiilor prefectului, consiliilor judeţene, primăriilor, ONG-urilor şi agenţilor economici din bazinul hidrografic Olt și este condusă de Prefectul județului Vâlcea, domnul Florian Marin, în calitate de preşedinte al Comitetului.

Alături de alți invitați de seamă, directori și șefi de instituții, vor fi prezenţi: președintele Consiliului Județean Vâlcea (membru al CB Olt), domnul Constantin Rădulescu, subprefectul județului Vâlcea, doamna Aurora Gherghina și primarul municipiului RâmnicuVâlcea, domnul Mircia Gutău.

Totodată, la acest eveniment, sunt invitați și reprezentanți ai județului Vâlcea în Parlamentul României.

Rolul Comitetului de Bazin este de a creşte contribuţia societăţii civile şi a unităţilor administraţiei publice în promovarea participării tuturor celor implicaţi în luarea deciziilor din domeniul gospodăririi apelor, fără a reduce rolul specialistului în alegerea soluţiilor optime. Comitetul de Bazin, împreună cu Administraţia Naţională Apele Române, aplică strategia şi politica naţională de gospodărire a apelor, având ca scop: avizarea schemelor-cadru, precum şi a programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor; avizarea planurilor de prevenire a poluărilor accidentale şi de înlăturare a efectelor lor, elaborate în funcţie de condiţiile locale; aprobarea schemelor locale de amenajare a bazinului hidrografic, stabilind priorităţile tehnice şi financiare şi integrarea lor în schemele-cadru; aprobarea planului de gospodărire integrată a calităţii şi cantităţii apei din bazinul hidrografic; propunerea revizuirii normelor şi standardelor din domeniul gospodăririi apelor şi, în caz de necesitate, să elaboreze norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului hidrografic.