Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Proteste şi în Vâlcea: Grefierii îşi întrerup activitatea timp de o oră

„Vă informăm că începând de luni, 26 septembrie 2016, Corpul grefierilor şi al personajului conex din cadrul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea va întrerupe activitatea în cadrul instanţei, timp o oră, zilnic, în intervalul orar 09.00-10.00, în vederea susţinerii unui protest având următoarele revendicări:

• declanşarea procedurii legale în vederea adoptării cât mai urgente a Statutului Grefierilor, în urma consultării cu reprezentanţii grefierilor (astfel încât, printr-o elaborare judicioasă a acestuia, să îşi găsească rezolvare o serie de alte revendicări subsecvente legate de transferul decizional de la Curţile de Apel la Ministerul Justiţiei, în ceea ce priveşte accesul în funcţia de grefier, transferul/delegarea/detaşarea grefierului, dreptul la pensie specială, normarea muncii, ierarhizarea şi diferenţierea aspectelor legate de atribuţii, răspundere, drepturi şi obligaţii, în cadrul aceleiaşi categorii profesionale, asigurarea cadrului pentru pregătirea profesională adecvată, etc.);

• asigurarea unor condiţii de muncă decente, nu numai materiale, dar şi din punct de vedere al resurselor umane;

• implementarea unitară şi nediscriminatorie a actelor normative care au reglementat problematica salarizării (O.G. nr. 8/2007, Legea 330/2009, Legea nr. 284/2010, Legea nr. 71/2015, OUG nr. 20/2016, OUG nr. 43/2016, etc.), prin includerea acestei categorii profesionale sub incidenţa OUG nr. 20/2016.

Totodată, dorim să informăm factorii de decizie asupra rezonanţei noastre depline cu revendicările Magistraţilor şi să le reamintim că într-un stat care se pretinde a fi de drept, puterea judecătorească este unul dintre pilonii unei societăţi democratice, parte a structurii de rezistenţă a acestuia.

Dorim o putere executivă care să nu se bâlbâie când aplică actele normative. Şi o putere legislativă care să asigure un cadrul legislativ predictibil şi stabil, nu lacunar şi discriminatoriu, generator de conflicte sociale şi litigii. Şi dorim să muncim demn şi să fim respectaţi într-un sistem juridic de stat european, condus de reprezentanţi care să nu îşi uite fişa postului: aceea de a reprezenta şi de a apăra un sistem pe care-i conduc vremelnic.” se arată în comunicatul de presă al Ministerului Justiţiei.