Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
arhivă Vocea Valcii

Prefectura Vâlcea recrutează auditor!

arhivă Vocea ValciiÎn data de 8 iunie 2015, Prefectura Vâlcea va organiza un concurs de recrutare a unui post de auditor. Este vorba de o funcţie publică de execuţie clasa I, grad profesional superior, care este vacantă la nivelul structurii organizatorice. Concursul va avea loc în ziua precizată, începând cu ora 10.00, când se va ţine proba scrisă. Prefectura Vâlcea anunţă că dosarele se pot depune le sediul lor, acestea urmând să conţină strict documentele prevăzute de lege. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice-minim 9 ani; avizul prevăzut la punctul 2.3.4.1 din Anexa la H.G. nr. 1086/2013,pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,care se acordă de Directorul Direcției Audit Public.

Mai multe detalii găsiţi pe site-ul Prefecturii Vâlcea, www.prefecturavalcea.ro sau la nr. telefon 0250703343.