Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ITM Vâlcea, în control la angajatorii din domeniul fabricarii produselor de brutărie și a produselor făinoase

Campanie națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107 și a comercializării acestora – cod CAEN 4724

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecințelor sociale și economice pe care le produce:

– persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de: protecție socială, drepturile conferite de un contract de muncă (ex.: concediu de odihnă, concediu medical), dreptul la pensie și dreptul la indemnizație de șomaj;

– persoana care prestează muncă nedeclarată nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului;

– angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii produse de acesta;

– condiții precare de muncă și riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;

– fondurile sociale și bugetul de stat sunt prejudiciate prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale etc.

 Controalele efectuate în ultimii ani în domeniul securității și sănătății în muncă au evidențiat faptul că lucrătorii din domeniul țintă al campaniei sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, cum ar fi:

– riscuri datorate incendiilor și exploziilor;

– echipamente de muncă necorespunzătoare tehnologiilor folosite;

– neasigurarea sau nefuncționarea instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;

– manipularea de mase grele și foarte grele care duc la probleme de sănătate;

– manevrarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă;

– ricuri de electrocutare;

– lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute etc.

Având în vedere cele menţionate mai sus, în perioada 22.11.2021 – 26.11.2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat controale în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă la angajatorii care desfășoară activitate în domeniile țintă ale campaniei.

În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 37 controale, în urma cărora a fost constatat un număr de 96 neconformități pentru care au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale, din care: 6 avertismente și 3 amenzi în valoare de 41500 lei. În urma acestor controale au fost constatate 3 cazuri de muncă nedeclarată, pentru 3 persoane, la  doi angajatori.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 15 controale, în urma cărora a fost constatat un număr de 59 neconformități pentru care au fost aplicate 59 sancţiuni contravenţionale.