Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

IATĂ ce măsuri a luat ABA Olt împotriva inundaţiilor

ABA Olt a avizat Planurile de apărare împotriva inundaţiilor, accidente la construcţii hidrotehnice, secetă şi poluări accidentale pentru cele 6 judeţe aferente bazinului hidrografic în vederea aprobării conform legislaţiei în vigoare, a aprobat Planurile de apărare împotriva inundaţiilor de la Hidroelectrica şi ANIF (Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare), a finalizat pentru aprobare Planul de apărare împotriva inundaţiilor bazinal pentru perioada 2014 – 2017.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nr.14229/192/2012, al Programului principalelor acţiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă, pe anul 2014, în perioada 10 aprilie – 20 mai 2014, s-au desfăşurat acţiuni de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, au fost realizate si întreţinute şanţurile, precum si rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari. La această acţiune au participat toate unităţile abilitate în gestionarea riscului la inundaţii: SGA, Prefectură, IJSU, Garda de Mediu,

Personalul SGA Olt a monitorizat permanent fenomenele hidrologice produse pe fluviul Dunărea.

In perioada martie – iunie 2014, pe raza jud. Vâlcea, Olt ,Sibiu, Braşov şi Harghita au căzut precipitaţii sub formă de aversă, însemnate cantitativ, înregistrându-se creșteri importante de niveluri pe unele rîuri cu depăşiri a cotelor de atenţie la staţii hidrometrice şi a cotelor de inundaţii pe pr. Beica la Pleşoiu, pr. Teslui la Reşca, r. Olteţ la Oteteliş, pr. Cerna la Măciuca, pr. Pesceana la Suteşti, pr. Teslui la Teslui, pr. Sălătrucel la Berislăveşti, pr. Bistriţa la Băbeni, r. Olteţ la Balş. Au fost primite şi transmise avertizările conform fluxului informational – COD GALBEN şi COD PORTOCALIU.

Odată cu declanşarea alertei hidrologice SGA-urile din BH Olt au asigurat materiale, utilaje şi combustibili pentru intervenţii la lucrările hidrotehnice şi deblocarea secţiunii de scurgere a cursurilor de apă (s-a intervenit în loc. Băile Olăneşti pentru deblocare albie r. Olăneşti, în loc. Băbeni pe pr. Bistriţa).

S-a intervenit la lucrările hidrotehnice care au fost afectate de apele mari – îndiguire r. Olt pe sectorul Islaz – Moldoveni, îndiguire r. Olteţ la Morunglav, regularizare pr. Muiereasca la Muiereasca, regularizare pr. Cerna pe sectorul Rugetu – Măciuca, regularizare pr. Otăsău la Păuşeşti Otăsău, pr. Govora la Bârseşti, regularizare pr. Olăneşti pe sectorul Băile Olăneşti, pr. Costeşti la Pietreni.

S-a completat stocul de apărare, achiziționand un număr de 50.000 saci de rafie, pentru a fi umpluți cu nisip în caz de intervenție.

S-au inventariat lucrările hidrotehnice calamitate de fenomenele hidrometeorologice din această perioadă fiind transmise la AN „Apele Romane”.

Activitatea compartimentului A.I.I. se desfășoară sub atenta coordonare a directorului ABA Olt, ing. Daniel BĂVIȚĂ.