Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

DJST Vâlcea cursează tinerii pentru a deveni experţi în accesarea fondurilor europene

Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Programe și Proiecte pentru Tineret și Studenți organizează în perioada 13 octombrie-12 noiembrie 2014 proiectul „Curs expert accesare fonduri europene”. Vor fi selectați câte 10 tineri din fiecare județ, un total de 420 de persoane din cele 8 regiuni de dezvoltare existente. Pentru înscriere, solicitanții vor ține cont de Criteriile de eligibilitate (eliminatorii)

– vârsta până în 35 ani – dovadă: copie CI;

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent.

Înscrierea aplicanţilor se realizează în baza următoarelor documente:

a) Formular de înscriere –aşa cum este prezentat acesta în prezenta Metodologie

b) Scrisoare de intenţie.

c) Act de identitate – în copie

d) Declaraţia preşedintelui ONG pentru criteriul 9.2.3

Mai multe detalii se pot obține accesând site-ul DJST Vâlcea, www.djstvalcea.ro, Secțiunea Tineret, Politici pentru tineret.

Documentele se vor transmite în perioada 6-15 octombrie 2014:

– scanate, prin poşta electronică, la adresa de e-mail [email protected] corespunzătoare judeţului în care aplicantul îşi are domiciliul sau depuse personal, în plic închis, la sediul Direcției pentru Tineret și Sport, la Sala Sporturilor Traian, Str N Bălcescu 24 corespunzătoare judeţului în care aplicantul îşi are domiciliul. Selecția dosarelor se va desfășura în perioada 16-17 octombrie 2014.