Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ATENŢIE! Vor suna iar alarmele în VÂLCEA

În data de 01 noiembrie, locuitorii judeţului nostru vor auzi semnale de alarmare, în intervalul orar 10:00-11:00. De asemenea, în funcție de caracteristicile tehnice, vor fi testate și echipamentele care permit transmiterea mesajelor de avertizare vocală către populație.
IGSU va desfășura lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă
În toate județele țarii vor avea loc exerciții pentru verificarea funcționării mijloacelor de alarmare a populației, în vederea centralizării permanente a datelor privind starea de operativitate a echipamentelor de înștiințare, avertizare și alarmare, precum și pentru pregătirea continuă a autorităților administrației publice locale.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “General Magheru” al Județului Vâlcea recomandă cetăţenilor:
• să rămână calmi şi să-şi însuşească semnificaţia semnalelor transmise prin mijloacele de avertizare;
• să se informeze la locul de muncă cu privire la măsurile de protecţie, adăpostire şi evacuare stabilite de persoanele cu atribuţii ( inspectorii de protecţie civilă, cadrele tehnice, conducătorii locurilor de muncă);
• să urmeze indicaţiile stabilite de autorităţile locale sau instituţiile specializate (pompieri, poliţie, jandarmerie, poliţie locală, etc);
• să se informeze prin posturile radio şi de televiziune cu privire la regulile şi măsurile de comportare în funcţie de tipul situaţiei de urgenţă manifestate.
Semnalele de alarmare a populaţiei şi a salariaţilor sunt: prealarma aeriană; alarma aeriană; alarma la dezastre şi încetarea alarmei.