Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

APAVIL angajează instalatori

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a 3 posturi instalator în cadrul Sectorului Reţele Apă, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea. 

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei interviu şi a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare și se va desfășura astfel:

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 13.01.2021, ora 15.00;

– proba scrisă se va susţine în data de 19.01.2021, ora 12:00 la sediul APAVIL SA situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;

– proba practică şi interviul se vor susţine în data de 25.01.2021, ora 09:00 și vor avea loc în cadrul Sectorului Reţele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă nr.2 şi la lucrările în desfăşurare.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații admiși la proba precedentă.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 12.01.2021 ora 14:00, la Registratura societăţii APAVIL SA, str. Carol I nr.3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.