Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

VEZI AICI cum se autorizează operatorii de produse accizabile

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615/20.08.2014, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.050/2014 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
Prin actul normativ menţionat se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate; se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.
Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domenii de reglementare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Deciziile Comisiei vor fi obligatorii pentru toţi operatorii de produse supuse accizelor armonizate – persoane juridice, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale – care desfăşoară pe teritoriul României activităţile prevăzute la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.