Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
foto arhiva Vocea Valcii

VEZI AICI cât vei plăti în 2016 impozit pe imobil în RÂMNICU VÂLCEA

foto arhiva Vocea ValciiSistemul de impozitare a locuinţelor va fi modificat substanţial de la 1 ianuarie 2016, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal. Astfel, impozitul pe clădiri se va calcula în funcţie de destinaţia clădirii, adică rezidenţială sau nerezidenţială, şi nu în funcţie de proprietarul ei, persoană fizică sau juridică.

La Râmnicu Vâlcea, Consiliu Local a aprobat deja nivelul taxelor şi impozitelor în şedinţa extraordinară din data de 9 noiembrie a.c. În mare taxele şi impozitele locale din Râmnicu Vâlcea au rămas la acelaşi nivel însă au fost modificate, în sensul că s-au mărit impozitele pentru clădirile nerezidenţiale.

În ceea ce priveşte impozitele pentru imobilele folosite în scop economic, într-o analiză întocmită de analiştii fiscali Adrian Benţa şi Dragoş Pătroi şi expertul contabil Robert Croitoru, pentru avocatnet.ro, se arată că în Râmnicu Vâlcea se vor aplica cele mai mari impozite pentru clădirile nerezidenţiale (folosite pentru desfăşurarea unor activităţi economice.

Specialiştii de la avocatnet.ro au alcătuit un TOP 10, iar Râmnicu Vâlcea se află pe primul loc cu un procent aplicabil la valoarea impozabilă a clădirii de 1,5% şi cu o creşte re faţă de anul 2015 de 1869,86%. În clasament urmează Călăraşi cu o creştere de 1869,86%, Turda cu 1869,86, Câmpina 1869,86, Constanţa 1620,55%, Galaţi 1620,55%, Brăila 1620, Arad 1620,55%, Târgu Mureş 1620,55% şi Satu Mare 1620,55%.

Deşi cota maximă de impozitare pentru clădirile nerezidenţiale prevăzută de Codul fiscal este de 1,3%, în patru dintre localităţile analizate (Râmnicu Vâlcea, Călăraşi, Turda şi Câmpina), consiliile locale sau primăriile s-au folosit de prevederile din Codul fiscal ce le permit să depăşească cu 50% limita maximă admisă de lege, stabilind astfel cele mai mari praguri de impozitare din România, valori de aproape 20 de ori mai mari decât cele din prezent.

Facilităţi acordate de Consiliul Local din Râmnicu Vâlcea

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată

Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui luni din perioada valabilitate a contractului prin care se transmite drept de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

Consiliul Local din Râmnicu Vâlcea aproba scutirea de la plata impozitului pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

Se aprobă acordarea de facilităţi la plata impozitului pe clădiri şi pentru anul 2016 sunt următoarele: clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; clădirile unde au fost executate lucrările cu condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

Se aprobă scutirea de la plata impozitului pentru clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se acordă noului proprietar al acesteia.

Se aprobă scutirea de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1), lit. (b) şi art. 4 alin. (1) din legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare – Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.