Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Taxe şi impozite de plătit în luna iunie

Contribuabilii trebuie să plătească până pe 25 iunie următoarele taxe şi impozite:

• Contribuţii datorate bugetului asigurărilor de stat şi fondurilor speciale: contribuţia de asigurări sociale (pensii), contribuţia la asigurările sociale de sănătate, contribuţia la fondul pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

• Impozite datorate bugetului de stat: impozit pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă, impozit pe veniturile nerezidenţilor, impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social şi fiecare sediu secundar, dacă este cazul), impozit pe veniturile din activităţi independente, cu regim de reţinere la sursă, impozit pe veniturile din dividende plătite în luna mai, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe alte venituri din investiţii, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din alte surse, vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

• TVA pentru luna mai;

• Accize;

• Taxa anuală pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului al treilea din 2014;

• Impozitul pe reprezentanţă (prima tranşă – 50% din suma forfetară de 4.000 euro);

• Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului al doilea din 2014, de către contribuabilii prevăzuţi la art. 296 indice 21 alin. (1) lit. a)-e), h) şi i): întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statul de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, persoanele care realizează venituri din silvicultură şi piscicultură şi persoanele care realizează venituri din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit şi se impun în sistem real.

• Plata anticipată privind impozitul pe venit aferent trimestrului al doilea din 2014 de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură.