Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ȘOMAJ TEHNIC-INDEMNIZAȚIE 75%! DEPUNEREA DOCUMENTELOR SE FACE ON-LINE!

A. ASPECTE LEGISLATIVE
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea face cunoscut că, în temeiul O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, în timpul stării de urgență (16 martie – 15 aprilie), pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, in conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, salariații vor beneficia de o indemnizație suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:
a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, respectiv au incasari cu minim 25% mai putin decat media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.
Angajatorii prevazuti la lit b) pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

B. ETAPE PRIVIND APLICAREA OUG 30/2020
1. SUSPENDAREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCA ALE SALARIAȚILOR în conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (emiterea de catre angajatori a deciziilor și operarea acestora în REVISAL);
2. obținerea de către angajatori a CERTIFICATULUI DE SITUAȚII DE URGENȚĂ emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru angajatorii mentionați la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020

FOARTE IMPORTANT:
Documentele menționate mai sus se vor depune în format electronic sub forma unui fisier de tip .pdf la adresa de e-mail: valcea@anofm.gov.ro.
VĂ RUGAM CA PE LÂNGĂ FISIERUL .PDF SĂ NE COMUNICAȚI SI FORMATUL EDITABIL AL LISTEI PERSOANELOR (ANEXA 3 –OUG 30/2020), FORMAT EXCEL, PENTRU A ASIGURA OPERATIVITATEA
VERIFICARII ȘI PLĂȚII SUMELOR CATRE ANGAJATORI!!!!
În cazuri excepționale acestea se pot depune și letric, prin poștă/curier la adresa Râmnicu Vâlcea, str. Dacia, nr. 8-10, Bloc Transcozia, et. II – Secretariat, jud. Vâlcea
ATENȚIE
Documentele se depun începând cu data de 01 APRILIE 2020 pentru perioada de suspendare a contractului de munca aferenta lunii MARTIE 2020, suspendare făcută în temeiul art.52, alin.
(1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.
Pentru perioada aferenta lunii APRILIE 2020, documentele se depun începând cu 1 MAI 2020.
Cererile vor fi soluționate într-o perioadă de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii, dar în funcție de numărul de solicitări acestea vor fi rezolvate în cel mai scurt timp.
PENTRU SOLICITĂRI DE INFORMAȚII
Angajatorii care doresc să clarifice orice aspect legat de aplicarea OUG 30/2020 pot contacta AJOFM Vâlcea. Punem la dispozitie urmatoarele numere de telefon:
1) 0771.174.993 – rețeaua DIGI
2) 0733.938.867 – rețeaua Orange
Sau pe adresa de e-mail valcea@anofm.gov.ro.