Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Situaţie detensionată la CET Govora

În ultima perioadă au apărut unele disfuncţionalităţi în activitatea CET Govora privind asigurarea stocurilor de cărbune pentru producţia curentă de energie termică şi electrică, constituirea depozitelor aferente Rezervei de Stat, precum şi finalizarea programului prevăzut prin Ordonanţa de Guvern nr. 14/2014 în vederea preluării în gestiune a exploatărilor miniere de lignit de la Berbeşti şi Alunu.

Faţă de aceste situaţii acutizate şi de unele decizii pripite ale consiliului de administraţie de la CET Govora, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, a solicitat sprijinul expres şi operativ din partea Ministerului Economiei prin participarea directă a ministrului Constantin Niţă la o analiză detaliată asupra celor trei probleme.

Pentru dezamorsarea stărilor de lucruri, factorii implicaţi în identificarea şi aplicarea celor mai potrivite soluţii au stabilit următoarele măsuri: livrarea de către Complexul Energetic Oltenia până la sfârşitul lunii octombrie a unei cantităţi de 160.000 tone cărbune care să acopere integral stocurile stabilite pentru constituirea Rezervelor de Stat; în vederea operaţionalizării şi încadrării în termen a acoperirii necesarului de cărbune pentru rezervele de stat s-a hotărât să fie obţinute avizele impuse de lege în scopul stocării cărbunelui direct în depozitele exploatărilor miniere.

În ceea ce priveşte preluarea, potrivit OG nr. 14/2014, a UMC Berbeşti de către CET Govora, s-a hotărât urgentarea obţinerii de către cele două entităţi economice a aprobării proprietarilor pentru realizarea transferului, scop în care s-a dispus încheierea unui acord care să prevadă concret etapele şi calendarul traseului ce trebuie parcurs până la preluarea efectivă de către CET Govora a celor două exploatări miniere, acceptându-se plăţile eşalonate, aşa cum au fost propuse, de către OLTCHIM, ca principal beneficiar de energie electrică şi termică.