Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Se scumpeşte iar GUNOIUL în RÂMNICU VÂLCEA! Vezi ce solicitare a făcut ROMPREST Primăriei

De la 1 octombrie 2016, locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea ar putea să plătească mai mulţi bani pentru gunoiul menajer. Firma Romprest, cea care a câştigat licitaţia pentru salubritatea municipiului Râmnicu Vâlcea, a solicitat Primăriei mărirea tarifelor de la 4,75 lei/persoană/lună (inclusiv TVA) la 5,99 lei//persoană/lună în ceea ce priveşte colectarea separata si transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice şi de la 200,39 lei/tonă (inclusiv TVA) la 236,32 lei/tonă (inclusiv TVA), tarif pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat.

Tupeul celor de la Romprest este de neimaginat în condiţiile în care locurile special amenajate pentru ridicarea gunoiului menajer din municipiu este adevărate focare de infecţie, iar modul în care prestează Romprest ridicarea gunoiului lasă de dorit.

„Având în vedere expunerea de motive nr.31524 din 18.08.2016, întocmită de Direcţia

Dezvoltare Locală, prin care se propune majorarea tarifelor pentru prestarea activităţilor a căror gestiune a fost delegată către ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL şi SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A, astfel:

– tarif pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice – 5,99 lei/persoană/lună (inclusiv TVA) ;

– tarif pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori – 236,32 lei/tonă (inclusiv TVA),

Ţinând cont de faptul ca prin Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 30 iulie 2015 au fost aprobate tarifele pentru prestarea activităţilor a căror gestiune a fost delegată, conform ofertei financiare prezentată de Asocierea SC ROMPREST ENERGY SRL şi SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA şi având în vedere prevederile art.51 din Caietul de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.168/2014 ;

Ţinând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 28949/29.07.2016, prin care ROMPREST ENERGY SRL a solicitat modificarea tarifelor pentru activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru persoane juridice, precum şi modificarea tarifelor pentru activităţile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice, depunând in acest sens, memoriul tehnico – economic şi fisele de fundamentare a acestor tarife; în temeiul prevederilor art. 51 din caietul de sarcini, ale Contractului de delegare nr.23205/26.06.2015 şi ale Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

în baza art.36, alin.(2), lit.”d”, art.45 şi art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art.1”, se arată în proiectul de hotărâre, care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local al primăriei Râmnicu Vâlcea, la viitoarea şedinţă de CL.