Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
foto Vocea Valcii

Se înfiinţează CETPREST SRL!

foto Vocea ValciiConsilierii judeţeni vor aproba în data de 30 iunie a.c. înfiinţarea societăţii CETPREST SRL, societate care să aibă în obiectul de activitate servicii auxiliare producţiei la Unitatea Minieră a Cărbunelui (UMC) Berbeşti. Necesitatea înfiinţării unei noi societăţi comerciale rezidă din faptul că CET Govora a preluat activele şi personalul aferent UMC Berbeşti, respectiv carierele Berbeşti, Alunu şi Panga de la Complexul Energetic Oltenia.

De asemenea, CET Govora şşi Complexul Energetic au stabilit ca toate contractele aflate în derulare să îşi înceteze efectele faţă de Complexul Energetic Oltenia şi să fie încheiate selectiv cu SC CET Govora SA, în sensul că se are în vedere cât de necesar şi cât de oneros este pentru societate fiecare contract.

Reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, consilierul judeţean Petre Grigore, potrivit prevederilor art. 2 pct. 2.2. lit. n) din Contractul de mandat nr. 16259/30 octombrie 2014, va îndeplini, prin vot, oricare altă modificare a Statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Cheltuieli mai mici cu noua societate

„Consiliul de Administraţie al SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, analizând întreaga documentaţie cu privire la încheierea contractului de transfer de afacere, a considerat că unele contracte devin foarte costisitoare pentru societate, şi ca o primă măsură de reducere a costurilor, propune înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni sau cu răspundere limitată, care să aibă în obiectul de activitate servicii auxiliare producţiei la UMC Berbeşti.

Societatea CET Govora SA urmează să treacă printr-un amplu proces de restructurare şi reorganizare în vederea eficientizării activităţii, astfel, o parte a personalului societăţii, care prin restructurare şi-ar pierde locul de muncă, poate fi redistribuit la societatea ce urmează a fi înfiinţată.

Pentru a putea analiza oportunitatea înfiinţării unei noi societăţi comerciale, prin adresa nr. 9797 din 16 iunie 2015. s-a solicitat SC CET GOVORA SA o fundamentare concretă şi detaliată care să lămurească care este diferenţa între salariul personalului nou angajat şi cel al personalului care poate fi preluat de la S C. CET GOVORA S.A., S C. SERVCET S.A. şi S.C PRELCET SA, şi dacă, prin plata drepturilor salariale ale conducerii noii societăţi comerciale, cheltuielile vor fi mai mari”, se arată în expunerea de motive a Consiliului Judeţean Vâlcea.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea au solicitat CET Govora un proiect privind organigrama, statul de funcţii precum şi actul constitutiv al societăţii comerciale care se doreşte a fi înfiinţată. CET Govora a răspuns solicitării precizând că nou înfiinţata societate va fi o societate cu răspundere limitată „SRL” şi că va avea, ca asociaţi, societătile S.C. CET GOVORA S.A., S.C. SERVCET S.A. şi SC PRELCET SA. Personalul societăţii nou înfiinţată va fi nou angajat şi va fi salarizat corespunzător salariului minim pe economie.

Conducerea nou înfiinţatei societăţi se propune a fi asigurată de un administrator şi un director, urmând ca serviciile de natură tehnică, economică, juridică şi altele să fie asigurate de asociaţi, fără a se detalia modul în care vor fi acestea asigurate.