Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

SC APAVIL SA are nevoie de un chimist și de un laborant chimist

SC APAVIL SA Vâlcea anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
– 1 post laborant chimist în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Bălcești
– 1 post chimist în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Bălcești

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică și interviu care se vor desfășura în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 25.11.2020 , ora 15:00
– proba scrisă va avea loc în data de 03.12.2020, ora 09:00
– proba practică și interviul se vor susține în data de 09.12.2020, ora 09:00

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 24.11.2020, ora 12:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07:00 – 15:30 și vineri între orele 07:00 – 13:00.