Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Replica Auchan la “lista ruşinii” publicată de ANAF

La începutul acestei luni, ANAF a publicat o “listă a ruşinii” care cuprindea contribuabilii mari cu obligaţii fiscale restante. În această listă, apărea şi numele lanţului de hypermarketuri, Auchan România.

Ca replică la cele publicate, reprezentanţii Auchan ne-au trimis un mail pe adresa redacţiei în care îşi spun punctul de vedere: “Auchan România SA nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat. Suma de 23.869.142 RON reprezintă amenda aplicată de către Consiliul Concurenţei în baza Deciziei nr. 13 din data de 14.04.2015 societăţii real, – Hypermarket România SRL (societate preluată prin efectul fuziunii de către Auchan România SA).

Executarea acestei sancţiuni este suspendată în baza unei scrisori de garanţie bancară acceptată de către autorităţile fiscale în condiţiile Codului de Procedura Fiscală.

Amenda mai sus menţionată este contestată de către subscrisa, cauza aflându-se în prezent pe rolul instanţei de judecată.

Drept urmare, precizăm că nici la data de 31.03 2016 şi nici în prezent, Auchan România SA nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat”.