Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Rata șomajului de la nivelul județului Vâlcea, în creștere

La sfârşitul lunii noiembrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,93%, mai mare cu 0,01 pp față de luna anterioară.

Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii noiembrie 2016 a fost de 8162 persoane (în creștere cu 21 persoane față de luna octombrie 2016). Din totalul șomerilor înregistrați, un număr de 3790 erau femei. La sfârșitul lunii noiembrie 2016, din totalul şomerilor înregistraţi, 2760 persoane au fost indemnizate şi 5402 neindemnizate.

Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii noiembrie 2016 se prezintă astfel : 2957 persoane provin din mediul urban şi 5205 persoane provin din mediul rural. Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2457 persoane.

În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel :

– ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (63%) ;
– persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 31% din totalul şomerilor înregistraţi;

– persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 6% din numărul total de şomeri înregistraţi.
În luna noiembrie 2016 s-au încadrat 306 persoane din rândul șomerilor înregistrați.