Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Oltchim a intrat în insolvență

Tribunalul Vâlcea a admis miercuri, 30 ianuarie a.c., cererea de intrare în insolvență, depusă de consiliul de administrație al Oltchim. Potrivit administratorului judiciar provizoriu, avocatul Gheorghe Piperea, în următoarele 60 de zile se va concepe un plan de reorganizare. De asemenea, avocatul a explicat care sunt efectele imediate ale intrării în insolvență. „Conform legii, executările silite care sunt pe rol se suspendă în mod automat, nu mai curg dobânzi și penalități, se îngheață cursul lor, se continuă contractele cu furnizorii de utilități, chiar dacă aceștia vor avea motive să le oprească. Electrica, spre exemplu, nu va mai putea să taie furnizarea de energie electrică. În plus, se va deschide un nou cont bancar, în defavoarea tuturor celorlalte conturi, prin care se vor face plățile, și se va purcede la niște demersuri puțin mai complicate, cum ar fi elaborarea raportului privind cauzele insolvenței, în 40 de zile, evaluarea, inventarierea ș.a.m.d. a bunurilor și lista creditorilor, care va fi cea mai complicată”, a explicat avocatul care se va ocupa de acum încolo de soarta Oltchim.

Redăm, integral, soluția Tribunalului Vâlcea, prin care a admis deschiderea procedurii generale de insolvență la Oltchim:

Sentința din 30.01.2013

Admite cererea formulată de debitoarea SC OLTCHIM SA cu sediul social în Rm. Vâlcea, str.  Uzinei nr. 1, jud. Vâlcea, pentru deschiderea procedurii generale de insolvență. În temeiul art. 32 alin. 1 din Legea privind procedura de insolvență dispune deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC OLTCHIM SA cu sediul social Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr. 2, județul Vâlcea.

În temeiul art. 34 din Legea privind procedura de insolvență, numește administrator judiciar provizoriu consorțiul ROMINSOLV SPRL, cu sediul social în București, str. Splaiul Unirii nr. 223, etj. 3, sect. 3, RFO 0122/2006 și BDO Business Center, etj. 3, sect. 3, RFO 0239/2006, care va îndeplini atributele prevăzute de art. 20 din lege, cu o retribuție de 8.000 lei/lunar. În temeiul art. 61 din Legea privind procedura de insolvență, dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului SC OLTCHIM SA, acționarilor, creditorilor și Oficiul Reg. Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prin Buletinul procedurilor de insolvență, precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată și dispune menționarea la Registrului Comerțului a reprezentanților permanenți ai administratorului judiciar.

Fixează termen limită pentru depunerea creanțelor la 18.03.2013.

Fixează termen limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor la 08.04.2013.

Fixează termenul de 5 zile de la publicarea Buletinului procedurilor de insolvență a tabelului preliminar, pentru depunerea eventualelor contestații.

Fixează termenul pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 24.04.2013.

Fixează data primei ședințe a adunării generale a creditorilor la data de 15.04.2014.

Dispune trimiterea notificărilor către toți creditorii debitorului, de către administratorul judiciar. În temeiul art. 4 din Legea privind procedura de insolvență dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinirea atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Dispune comunicarea sentinței către instanțele judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului declarat la Registrul Comerțului și către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Termen fond: 10.04.2013. definitivă. Cu recurs, în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică la 30.01.2013.

MAGDA POPESCU