Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
foto wall-street.ro

O INSTANŢĂ de judecată a blocat abuzurile recuperatorului de creanţe KRUK

foto wall-street.roRecuperatorul de creanțe KRUK a primit o lovitură grea, în urma unei hotărâri judecătoreşti. Acesta nu poate executa un credit cesionat.

Judecătoria din Dobreta Turnu Severin a admis contestația unei persoane și a anulat toate actele executării silite a unui credit cesionat de BCR la Secapital SALR, care a mandatat KRUK să-l recupereze.

(…)

„Astfel, în lipsa comunicării sau acceptării cesiunii, potrivit dispoziţiilor legale, cesiunea de creanţă nu produce niciun efect, deşi creanţa a fost deja transmisă către cesionar – contractul îşi produce efectele doar între părţile cesiunii, nu şi faţă de debitorul cedat, care reprezintă un terţ specific al cesiunii de creanţă. Debitorul cedat este îndreptăţit să se comporte ca şi cum cesiunea nu ar exista, chiar dacă ştie de ea pe o altă cale decât comunicarea sau acceptarea cesiunii, raportat la prev. art. 1582 alin. 1 din Noul Cod Civil.

Prin urmare, întrucât societatea pârâtă – intimata SC Secapital S.a.R.L. prin SC Kruk Romania SRL – nu a făcut dovada calităţii de creditoare faţă de debitorul cedat, executarea silită a fost începută şi continuată în mod nelegal, la cererea acesteia. Pentru aceste considerente, se va admite cererea formulată de contestator, cu consecinţa anulării tuturor actelor de executare silită întocmite în dosarul de executare nr. 627/E/2014 al BEJ Dragomir Doru Marius”, se arată în hotărârea instanţei de judecată.