Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Microintreprinderile din regiunea Sud-Vest OLTENIA pot primi finantare prin POR 2014-2020 Lansarea apelului de proiecte in cadrul priorității de investiții 2.1.A-Microintreprinderi

Comunicat de presă

Iunie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia anunta lansarea unui nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi.

In cadrul acestui apel pot solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care:
• se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
• au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral;
• nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
• au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
• au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

Investițiile eligibile trebuie sa fie localizate în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care va fi depusă cererea de finanțare si pot cuprinde:
• construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor,
• dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Alocarea regionala pentru regiunea Sud-Vest Oltenia este de 13,03 milioane euro.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro iar valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, este de 200.000 de euro. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Perioada in care pot fi depuse aplicatiile este 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

Ghidul Solicitantului este disponibil pe site-ul oficial al programului: www.inforegio.ro, precum si pe site-ul ADR SV Oltenia www.adroltenia.ro, in cadrul sectiunii dedicate Programului Operational Regional 2014-2020 http://por2014-2020.adroltenia.ro/.

Pentru informatii detaliate referitoare la Programul Operational Regional 2014-2020, va puteti adresa biroului de informare din cadrul ADR SV Oltenia.
Date de contact: tel: 0251412780; fax: 0351463966; e-mail: [email protected]

Aleea Teatrului Nr. 1, Craiova
www.adroltenia.ro
0251/411.869; [email protected]
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei