Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

ISU Vâlcea are nevoie de un îngrijitor la Echipa de întreținere și reparații imobile

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”General Magheru” al Judeţului Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Decebal, numărul 7, organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de personal contractual, respectiv îngrijitor la Echipa de întreținere și reparații imobile – Serviciul Logistic, cod C.O.R. 515301.

Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor:
a) minim studii gimnaziale;
b) vechimea în muncă –nu este cazul;
c) vechimea în specialitate –nu este cazul;

Concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”General Magheru” al Judeţului Vâlcea, strada Decebal, numărul7, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea şi va consta în 3 etape succesive:
a) selecţia dosarelor de înscriere: maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea timpului de depunere a dosarelor de concurs (până la 25.10.2021);
b) proba practică: 08.11.2021, ora 10.00;
c) interviul: 11.11.2021, ora 10.00.

Înscrierea candidaţilor la concurs se face la sediul inspectoratului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului.

Depunerea cererilor de înscriere 15.10.2021 – 29.10.2021 (ora 14.00) În zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00, la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane. 

Depunerea dosarelor de concurs (10 zile lucrătoare de la afiarea anuntului). 15.10.2021 – 29.10.2021 (ora 14.00). În zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00, la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/748201, 0250/748202, interior 27010.