Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

INS: Cele mai mari câştiguri salariale în 2014 au fost în intermedieri financiare şi asigurări

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), câştigul salarial mediu lunar brut pe total economie a fost anul trecut de 2.328 lei, cu 165 de lei (7,6%) mai mare decât cel din anul 2013. Câştigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei naţionale a fost de 1.697 de lei, de asemenea în creştere cu 118 lei (7,5%) comparativ cu anul precedent.

„Cele mai mari câştiguri salariale medii lunare nete, superioare mediei pe economia națională, s-au realizat în anul 2014 în: intermedieri financiare şi asigurări (de 2,2 ori), informații şi comunicații cu 97,8%, industria extractivă cu 92,1%, producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat cu 82,3%, administrație publică cu 62,3%, activități profesionale, ştiințifice şi tehnice cu 43,9%, învățământ cu 2,1%, transport şi depozitare cu 0,6%.

Câştigurile salariale medii lunare nete care s-au situat la cea mai mare distanță sub media pe economie au fost în: hoteluri şi restaurante (-43,5%), alte activități de servicii (-32,8%), construcții (-26,9%), activități de spectacole, culturale şi recreative (-26,4%), activități de servicii administrative şi activități de servicii suport (-25,7%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-25,2%), tranzacții imobiliare (-20,8%), comerț (-16,8%), sănătate şi asistență socială (-11,8%), distribuția apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activități de decontaminare (-11,1%), industria prelucrătoare (-7,0%).

În anul 2014, indicele câştigului salarial real (exprimat ca raport între indicele câştigului

salarial nominal net şi indicele prețurilor de consum al populației) a fost de 131,2% față de anul 1990, mai mare cu 7,8 puncte procentuale față de anul precedent, respectiv cu 0,9 puncte procentuale față de anul 2008.

Femeile au câştigat în medie cu 178 lei mai puțin decât bărbații, realizând un câştig salarial mediu lunar brut de 2234 lei (față de 2412 lei al bărbaților) şi un câştig salarial mediu lunar net de 1627 lei (față de 1761 lei al bărbaților).

Bărbaților le revin câştiguri salariale medii lunare nete superioare femeilor în majoritatea

activităților economice, cele mai mari diferențe (peste 25%) regăsindu-se în: intermedieri financiare şi asigurări (41,3%), alte activități de servicii (27,8%) şi industria prelucrătoare (27,6%).

În profil teritorial, pe județe, câştigul salarial mediu lunar net în anul 2014 s-a situat sub media pe economie în 36 dintre județe. Cel mai scăzut nivel, respectiv de 1251 lei s-a înregistrat în județul Harghita, cu 26,3% mai puțin decât media pe economie. La polul opus s-a situat câştigul salarial mediu lunar net realizat în Municipiul Bucureşti (2441 lei), cu 43,8% peste media pe economie.

Costul mediu lunar al forței de muncă a fost în anul 2014 de 2988 lei/salariat, în creştere cu 6,2% față de anul precedent. Comparativ cu media pe economie, costul mediu lunar a fost semnificativ mai mare în activitățile: industria extractivă (de 2,3 ori), intermedieri financiare şi asigurări (de 2,2 ori), informații şi comunicații (+90,1%), producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat (+86,2%), activități profesionale, ştiințifice şi tehnice (+42,4%), administrație publică (+31,4%).

Cele mai importante valori ale costului mediu lunar situate sub media pe economie s-au

înregistrat în activitățile de hoteluri şi restaurante (-44,7%), alte activități de servicii (-33,0%), construcții (-27,0%), activități de servicii administrative şi activități de servicii suport (-26,3%), activități de spectacole, culturale şi recreative (-26,2%).

În anul 2014, numărul mediu al salariaților a fost de 4507,7 mii persoane, în creştere față de anul precedent cu 64,1 mii persoane.

Bărbații predomină în rândul salariaților (2375,4 mii persoane, respectiv 52,7% din totalul numărului mediu de salariați). Față de anul anterior, numărul mediu al salariaților bărbați a crescut cu 16,0 mii persoane, iar numărul femeilor salariate a crescut cu 48,1 mii persoane. Repartizarea salariaților pe sectoare economice arată că majoritatea se regăseau în sectorul terțiar, ponderea acestora reprezentând 61,1% în anul 2014. În sectorul secundar (industrie şi construcții) lucrau 36,5% dintre salariați, iar în cel primar numai 2,4%” se mai arată în datele transmise de INS.