Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

HORECA, buget de 990 milioane euro de la stat

Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a publicat ca si proiect de act normativ in dezbatere publica – Ordonanta de urgenta pentru programul HoReCa 2.

Ce se schimba? Creste bugetul total al schemei de ajutor de la 550 milione EURO la 990 milione EURO.

Introducerea raportului de exeprtiza contabila, pentru certificarea cheltuielilor din exploatare care au direct legatura cu activitatea(codul CAEN) pe care se solicita finantare.

Monitorizarea beneficiarilor: 12 luni din momentul efectuarii platii pentru valoarea ajutorului financiar de pana la 200.000 euro inclusiv, echivalent in lei si 24 de luni din momentul efectuarii platii pentru valoarea ajutorului financiar de peste 200.000 euro

Pilonul 1

Consta in compensarea cheltuielilor de exploatare in perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finantat/finantate, cu exceptia cheltuielilor cu energia electrica si/sau gazul, cresteri de costuri generate de conflictul armat din Ucraina si/sau de sanctiunile economice, financiare si comerciale impuse de comunitatea europeana si internationala sau de contramasurile de retorsiune luate de Rusia in semn de raspuns la acestea. Valoarea maxima a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depaseste 500.000 EUR pe intreprindere si se acorda in limita de timp impusa de Cadrul Temporar Ucraina.
se solicita calculul costurilor lunare cu energia si/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 si o estimare a costurilor cu energia si/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022.
se solicita un raport de expertiza contabila, care va cuprinde valoarea cheltuielilor din exploatare aferente activitatii codului/codurilor CAEN finantat/finantate, pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 si altui pentru verificarea post-contractare pentru perioada 1 Octombrie – 31 decembrie 2022;

Pilonul 2

compensarea cu maximum 30% din cresterea costului eligibil cu energia electrica si/sau gazul in perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, cresteri de costuri generate de conflictul armat din Ucraina si/sau de sanctiunile economice, financiare si comerciale impuse de comunitatea europeana si internationala sau de contramasurile de retorsiune luate de Rusia in semn de raspuns la acestea. Valoarea maxima a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depaseste 2 milioane EUR pe intreprindere si se acorda pana cel tarziu la data impusa de Cadrul Temporar Ucraina.
Luna de referinta din 2022 la care se va raporta diferenta de pret este Septembrie.

Codul caen : 9329 devine eligibil!

Raman eligibile in continuare codurile CAEN:

Agentii de turism conform codurilor CAEN Rev 2: 7911, 7912, 7990 – necesita licenta de turism
Structuri de primire turistice cu functiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2: 5510, 5520, 5530, 5590 – necesita certificate de clasificare valide
Structuri/unitati de alimentatie, conform codurilor CAEN Rev 2: 5610, 5621, 5629, 5630 – necesita autorizatii de functionare emise de Primarii
Organizare de evenimente, conform codurilor CAEN Rev 2: 8230 si 9329 – necesita cod CAEN Rev 2 autorizat
Ghid de turism conform codului CAEN Rev 2: 7990 – necesita atestat pentru ghizi
Activitati de interpretare si creatie artistica conform codurilor CAEN Rev 2: 9001, 9002, 9003, 9004 – necesita cod CAEN Rev 2 autorizat
Data estimata de lansare program Noiembrie 2022.