Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

GHID UTIL: Contractul la distanţă

Contractul la distanţă, care se încheie între un consumator şi un comerciant prin mijloace de comunicare la distanţă, este reglementat prin OG nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă şi reprezintă un contract de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator. Cu alte cuvinte, contractul poate fi încheiat prin telefon, e-mail, fax sau aplicaţii online.

Avantajul unui astfel de contract este acela că nu necesită deplasarea consumatorului la sediul/magazinele furnizorului, dar în acelaşi timp prezintă şi anumite riscuri, cum ar fi dificultatea de a înţelege şi retine anumite informaţii prezentate în cadrul ofertei.

Totuşi, înainte de încheierea contractului la distanţă, oferta pe care comerciantul i-o prezintă consumatorului trebuie să conţină un set minim de informaţii:

• datele de identificare a furnizorului, iar, în cazul convorbirilor telefonice, şi scopul comercial al comunicării,

• contravaloarea planului tarifar, minutele, SMS-urile sau traficul de date inclus, dacă este cazul, extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru depăşirea unităţilor incluse, după caz, tariful de conectare sau instalare, precum şi valoarea totală aferentă întregii perioade contractuale iniţiale, cu toate taxele incluse,

• caracteristicile esenţiale ale serviciilor oferite, precum şi perioada de valabilitate a ofertei sau a tarifelor,

• dacă este cazul, preţul echipamentului terminal oferit, modalităţile de efectuare a plăţii, precum şi modalitatea şi costurile de livrare a acestuia,

• condiţiile de utilizare a traficului inclus, după caz,

• dreptul consumatorului de a denunţa unilateral contractul şi termenul de exercitare a acestuia,

• modalităţile prin care pot fi obţinute informaţii detaliate privind oferta comercială a furnizorului;

• data la care este considerat încheiat contractul,

• dacă este cazul, durata contractuală minimă, precum şi condiţiile de încetare a contractului înainte de termen şi penalităţile aplicabile.

Aceste informaţii trebuie prezentate în mod clar, uşor de înţeles de către consumator, iar în cazul în care sunt comunicate telefonic, la începutul oricărei conversaţii cu consumatorul comerciantul are obligaţia de a-şi declina identitatea, precum şi de a indica în mod explicit scopul comercial al apelului.

După acceptarea ofertei, consumatorul trebuie să primească, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, o nouă serie de informaţii din partea comerciantului:

• clauzele minime prevăzute de legislaţia în vigoare,

• condiţiile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală,

• condiţiile de returnare a echipamentelor, în cazul în care utilizatorul final îşi exercită dreptul de denunţare unilaterală,

• adresa, numărul de telefon sau fax, precum şi adresa de e-mail la care utilizatorul final poate depune o reclamaţie,

• informaţiile privind service-ul postvânzare,

• garanţiile oferite pentru echipamentele terminale livrate.