Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!
EXCLUSIV: VOCEA VÂLCII vă prezintă BUGETUL CET GOVORA pentru anul 2015
EXCLUSIV: VOCEA VÂLCII vă prezintă BUGETUL CET GOVORA pentru anul 2015

EXCLUSIV: VOCEA VÂLCII vă prezintă BUGETUL CET GOVORA pentru anul 2015

Ședința de vineri a Consiliul Județean Vâlcea se anunță a fi una liniștită, chiar dacă unul dintre punctele de pe ordinea de zi a fost de mai mult timp subiect de malaxat în mediile politico-administrative, dar și ale presei locale. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea. Bugetul a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr, 27 din data de 22.05.2015.

Procedura, înainte de ședința de vineri, este ca proiectul să obțină toate avizele comisiilor de specialitate. Ședința comisiei de buget-finanțe va avea loc joi, la orele 17.00, ședință de care s-au arătat interesați și câțiva reprezentanți ai societății civile. Aceștia și-au exprimat dorința de a participa la ședință, deși până acum, nimeni nu prea și-a arătat interesul pentru ceea ce se întâmplă la aceste întruniri.

VOCEA VÂLCII a intrat în posesia tuturor documentelor ce vizează proiectul de buget pe anul 2015 al SC CET Govora și îl prezintă în EXCLUSIVITATE opiniei publice.

“Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea reprezintă principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât şi a fondurilor necesare, previziunea veniturilor şi a cheltuielilor, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul întregii societăţi şi se referă la veniturile, cheltuielile şi rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2015 comparativ cu cele realizate în anul 2014.

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015 este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanţelor publice nr. 2032/ 19.12.2013 prin care s-a aprobat formatul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, anexele de fundamentare a acestuia, precum şi instrucţiunile de completare.

Bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit conform Ordinului viceprim-ministrului ministrul finanţelor publice nr. 2032/2013 este un buget multianual, respectiv anul de baza 2015, precum şi estimări pentru anii 2016 şi 2011.

Pentru fundamentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015, s-a avut în vedere programul de producţie pentru anul 2015, conform cererilor principalilor clienţi”, se arată în raportul de specialitate al Direcției Economice a Consiliului județean Vâlcea.

Astfel, conform bugetului întocmit, veniturile totale prognozate sunt în sumă de de 523.123,7 mii lei și au fost fundamentate ţinând seama în principal, de cantităţi (producţii) estimate a se realiza în anul 2015, tarife aplicabile în anul 2015, precum şi de realizările anului 2014.

Veniturile din producţia de bază conform BVC pentru anul 2015 sunt în suma de 328.545,4 mii lei, faţă de 305.241,1 mii lei realizări aferente anului 2014. Veniturile financiare conform BVC 2015 sunt în sumă de 1.527,6 mii lei și sunt compuse din venituri din diferenţe de curs valutar 1.400,7 mii lei; venituri din dobânzi 36,7 mii lei; alte venituri financiare 90,2 mii lei.

“Cheltuielile totale prognozate în BVC pe anul 2015 sunt în suma de 523.093,1 mii lei, faţă de cele realizate în anul 2014 de 475.884,7 mii lei, in următoarea componenţă:

A. Cheltuieli de exploatare în sumă de 518.286,9 mii lei, din

care pe principalele capitole, după cum urmează:

A1.Cheltuielile cu bunuri si servicii înregistrează o uşoară creştere, de la 349.439,2 mii lei la 360.483,7 mii lei.

A2. Cheltuielile cu impozite taxe si vărsăminte asimilate sunt fundamentate la un nivel de 12.723,1 mii lei, în următoarea componenţă:

a) Cheltuielile cu redeventa în suma de 9.093,3 mii lei,

se constituie în redeventa datorată Consiliului Judeţean Vâlcea şi redeventa datorată Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea (15.742 USD) şi Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti.(1.000 lei/lună), din care care SC CET GOVORA SA 4.673,1 mii lei şi Direcţia Minerit 4.419,2 mii lei, calculată conform Legii Minelor nr. 85/2003.

b) Cheltuieli cu taxa de mediu la nivelul de 837,9 mii

lei;

c) Cheltuieli cu impozitele pe clădiri, taxe pe terenuri, taxe pentru deţinerea mijloacelor de transport auto, autorizaţii de construcţii în suma de 2792,9 mii lei.

A3. Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul estimate pentru anul 2015 sunt în suma de 105.838 mii lei în condiţiile preluării personalului de la EM Berbeşti începând cu data de 23 Martie 2015, structurat astfel:

– cheltuieli cu salariile 77.800 mii lei

– tichete de masă 4.009,3 mii lei

– bonusuri 2.814,5 mii lei

– cheltuieli cu asigurări şi protecţie socială 20.791,8 mii lei

– cheltuieli aferente organe de conducere 422,4 mii lei, din

Din totalul cheltuielilor salariale de 105.838 mii lei, Direcţia Minerit are alocată suma de 52.130,5 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare sunt în suma de 39.242,1 lei şi cuprind în principal: – Cheltuieli cu majorări şi penalităţi -1.311 mii lei; – Cheltuielile privind activele imobilizate -107,8 mii lei; – Alte cheltuieli -27.502,9 mii lei;

– Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale în sumă de 30.302,6 mii lei;

– Cheltuieli cu ajustări şi provizioane (-19.982,2 mii lei).

B. Cheltuielile financiare în valoare de 4.806,2 mii lei au

următoarea componenţă :

– Diferenţe de curs valutar = 1.400,1 mii lei;

– Dobânzi la credite = 3.390,4 mii lei;

– Alte chelt financiare = 15,7 mii lei.

Cheltuielile cu dobânzile sunt fundamentate conform graficului de rambursare a ratelor şi dobânzilor la creditele contractate.

III. REZULTATUL BRUT conform proiect buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 este de 30,6 mii lei, din care:

– rezultatul din activitatea de exploatare (profit) 3.309,2 mii lei ;

– rezultatul din activitatea financiară (pierdere) 3.278.6 mii lei;

– rezultat net 30,6 mii lei”, mai subliniază specialiștii din Consiliul Județean Vâlcea.

Nivelul investiţiilor estimate pentru anul 2015, conform Anexei nr.5- Program de investitii- este în suma de 50.394,6 mii lei, sursele de finanţare a investiţiilor fiind constituite din amortizare – 30.306,6 mii lei și credit furnizor – 20.088,0 mii lei. Nivelul investiţiilor a fost dimensionat în funcţie de obiectivele de investiţii necesare a fi realizate şi prevăzute în programele strategice ale societăţii.