1

Constantin Roibu, reconfirmat în fruntea OLTCHIM

Aproape 84% din acționari au votat pentru continuitate și stabilitate la combinatul chimic vâlcean

Miercuri, 29 decembrie 2010, la a doua convocare, la sediul societății OLTCHIM s-a desfășurat ședința Adunării Generale a Acționarilor de la întreprinderea vâlceană. Ședința acționarilor de la combinatul chimic vâlcean a avut mai multe puncte pe ordinea de zi introduse legal la solicitarea acționarului minoritar Petro Carbo Chem SE, însă acționarul majoritar de la OLTCHIM – Ministerul Economiei – a respins, din fericire, toate cererile PCC și i-a trimis „la plimbare” pe cei din echipa securistului polonez Zaremba.

Cel mai important punct de pe ordinea de zi a ședinței AGA, solicitarea PCC de a fi schimbată conducerea OLTCHIM, a fost respins, fără drept de apel, de reprezentantul Ministerului Economiei și de ceilalți acționari minoritari, cu excepția, bineînțeles, a PCC. Astfel, aproape 84% din acționarii prezenți au votat pentru menținerea lui Constantin Roibu în funcția de președinte și director general al OLTCHIM. Tot atâtea voturi împotrivă au întrunit următoarele propuneri ale acționarului PCC: „Mandatarea conducerii executive să pregătească un nou program de restructurare sau să modifice programul de restructurare aprobat de adunarea generală a acționarilor din data de 6 august 2009”; „Mandatarea conducerii executive a OLTCHIM să pregătească bugetul pentru anul 2011 pe baza a două scenarii, mai exact în cazul funcționării în 2011 integrată cu divizia de petrochimie de la Arpechim și în cazul funcționării fără divizia de petrochimie de la Arpechim”; „Punerea la dispoziția domnului Constantin Roibu de servicii de pază și protecție (bodyguard) în perioada în care este administrator al OLTCHIM”; „Modificarea articolului 21 aliniatul 2 din actul constitutiv al OLTCHIM”.

În schimb, acționarii OLTCHIM au fost de acord cu proiectele de hotărâri inițiate de conducerea executivă a OLTCHIM în special de către directorul general dr. ing. Constantin Roibu. Printre propunerile aprobate cu majoritate de voturi de acționarii OLTCHIM se numără: majorarea capitalului social cu suma de 28.537 lei; aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2010 în forma și conținutul propuse de conducerea executivă a societății, în vederea supunerii aprobării prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 15 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată prin Legea nr. 275/2009; precum și vânzarea participațiilor deținute de OLTCHIM la Protectchim SRL, Designro SRL, Mentchim SA și a activului Ramplast.

S-au aprobat procedurile legale de chemare în judecată a acționarului PCC

Tot cu 84% din voturi, acționarii OLTCHIM au aprobat la finele anului trecut propunerea de demarare în numele societății a procedurilor legale de chemare în judecată a acționarului minoritar PCC SE ca urmare a încălcării prevederilor articolului 1361 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale referitoare la exercitarea drepturilor ca acționar cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari. „Compania PCC, încă de la preluarea acțiunilor la OLTCHIM, prin orice mijloace a încercat să defăimeze activitatea societății astfel încât valoarea acesteia să scadă drastic pentru a putea fi achiziționat pe un preț cât mai mic. Prejudiciul ce ar va fi imputat PCC de către societate constă în pierderile efectiv înregistrate de OLTCHIM ca urmare a amânării implementării programelor sale de dezvoltare și investiții. Acțiunea societății împotriva acționarului PCC nu exclude acțiunile directe și separate ale acționarilor OLTCHIM împotriva PCC, natura prejudiciului fiind diferit. PCC a inițiat o serie de demersuri în fața instanțelor judecătorești ori a unor autorități publice, aparent justificate de calitatea sa de acționar al OLTCHIM și de o pretinsă dorință ca societatea să-și desfășoare activitatea în condiții de legalitate. În mod concret, PCC a exercitat în mod agresiv și împotriva OLTCHIM toate drepturile precizate mai sus, cu scopul exclusiv de a întârzia executarea hotărârilor adunărilor generale ale societății sau adoptarea unor hotărâri sau acțiuni în interesul societății și al acționarilor săi, acțiuni care se încadrează în definiția din doctrina abuzului de minoritate. Asemenea acțiuni au urmărit atingerea de către PCC a unui interes propriu, respectiv acela de a bloca activitatea pentru diminuarea valorii pachetului de acțiuni și pentru a prelua OLTCHIM la un preț derizoriu. Acest scop al PCC intră în contradicție cu interesul OLTCHIM sau a celorlalți acționari. Asemenea acțiuni ale PCC sunt: opoziția și încercarea de blocare a implementării programului de investiții și restructurare al OLTCHIM; opoziția față de, respectiv blocarea majorării de capital social și a conversiei creanțelor statului în acțiuni; opoziția și încercarea de blocare a achiziției de la Petrom a activelor Arpechim precum și a punerii în funcțiune a acestor active necesare pentru reluarea activității OLTCHIM. PCC a mai solicitat în temeiul drepturilor conferite de calitatea de acționar al OLTCHIM: introducerea unor noi puncte pe ordinile de zi ale adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor convocate de către consiliul de administrație; cereri repetitive de convocare a unor adunări generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și solicitarea de prezentare de către consiliul de administrație a numeroase rapoarte, din care multe în afara competenței decizionale ale acționarilor, cu scopul de a utiliza informațiile primite ca argumente în plângerile și scrisorile înaintate Comisiei Europene sau în campania de presă împotriva OLTCHIM; atragerea răspunderii președintelui Consiliului de Administrație al OLTCHIM”, se menționează printre altele într-un raport al conducerii combinatului chimic vâlcean.

Raul POP