Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

CET Govora cumpără acţiuni de la USG Ciech

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, ce va avea loc în data de 23 iunie, un punct important pe ordinea de zi va fi raportul privind mandatarea reprezentantului judeţului Vâlcea în AGA SC CET Govora, acesta urmând să aprobe cumpărarea de către CET a unui număr de 6,8 milioane de acţiuni de la USG Ciech Chemical Group, acţiuni în valoare de 1,7 milioane lei.

Trebuie menţionat că, în acest moment, CET Govora are calitatea de acţionar semnificativ în cadrul USG Ciech, fiind acţionat cu un număr de 7.943.853 de acţiuni, adică cu un procent aproximativ de 5,4% din capitalul social al Uzinelor Sodice.

Problema se pune că, conducerea USG a decis să mărească capitalul social al societăţii cu suma de 30 de milioane de lei, însemnând peste 120 de milioane de acţiuni. În acest context, CET Govora doreşte să îşi păstreze ponderea de acţiuni şi dispune de trei modalităţi de a se achita cu cele 1,7 milioane de lei cât costă acţiunile pe care urmează să le cumpere. Astfel, o primă variantă este aceea de a da suma în termen de 30 de zile, iar o a doua variantă este aceea de aporturi în natură de bunuri. Cea de-a treia variantă şi cea mai plauzibilă este conversia datoriilor USG-ului faţă de CET Govora în acţiuni.