Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ce trebuie să respecte inspectorii Antifraudă când vin în control

Oamenii de afaceri trebuie să fie mereu pregătiți în eventualitatea unui control antifraudă și trebuie să știe că acestea se supun altor reguli decât inspecțiile fiscale obișnuite ale ANAF.

Codul de procedură fiscală conține prevederi diferite specifice pentru controalele antifraudă, spre deosebire de inspecțiile fiscale. În primul rând, menționăm că un control antifraudă poate fi de două feluri: curent și tematic. Controlul curent se referă la anumite operațiuni sau activități, în timp ce controlul curent poate fi făcut inopinat vizând legalitatea acțiunilor contribuabilului.

Controlul curent poate fi realizat în toate spațiile în care se produc, se depozitează sau se vând bunuri și servicii ori se desfășoară activități comerciale, pentru prevenirea, descoperirea si combaterea actelor și faptelor interzise de legea română sau de cea europeană.

Conform Codului de procedură fiscală, controlul operativ și inopinat poate fi și tematic, urmărindu-se constatarea, analiza și evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activități economice concrete.

De asemenea, spre deosebire de inspecția fiscală, controlul antifraudă nu necesită un aviz prealabil al contribuabilului. Însă, atunci când vin în control, inspectorii Antifraudă trebuie să se legitimeze și să prezinte ordinul de serviciu și o legitimație de control.

În cazul unui control tematic, ordinul de control trebuie să cuprindă entitatea vizată, obiectivele ce trebuie verificate și perioada controlată.

În cazul unui control efectuat la sediul contribuabilului, inspectorii antifraudă vor completa registrul unic de control.

Firmele mai trebuie să mai știe că inspectorii antifraudă au dreptul să rețină documente, să confiște bunurile care sunt produse, depozitate, transportate sau vândute ilegal și să confiște veniturile obținute din activități comerciale ilegale.

De asemenea, inspectorii antifraudă pot dispune măsuri asigurătorii în cazul în care există riscul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să-și ascundă, să-și înstrăineze ori să-și risipească patrimoniul. Atunci când suspectează fapte de evaziune fiscală, trebuie să sesizeze organele de urmărire penală.

În plus, reprezentanții DGAF au dreptul să legitimeze și să stabileascăț identitatea administratorilor firmelor controlate, dar și a altor persoane implicate în fraude și evaziune fiscală și vamală. Dacă mai au nevoie de informații pentru a trage niște concluzii, inspectorii antifraudă pot reține documente, pot cere copii ale actelor originale, pot lua probe, eșantioane și mostre.

În atribuțiile inspectorilor antifraudă mai intră să constate contravențiile și să aplice sancțiunile. Acești au dreptul să oprească mijloacele de transport pentru a le verifica documentele de însoțire a bunurilor și persoanelor transportate.

Ei se obligă ca, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, să poarte uniformă, să păstreze și să folosească armamentul ți mijloacele de apărare din dotare, în caz de necesitate. De asemenea, inspectorii antifraudă pot folosi autoturismele purtând însemne și dispozitive de avertizare sonore și luminoase specifice.

O altă atribuție a DGAF este să constituie și să folosească baze de date, inclusiv ale altor instituții publice, necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale, infractiunilor economico-financiare și a altor fapte ilicite.