Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ce raportări trebuie să depuneţi la ANAF până pe 15 septembrie

Până pe data de 15 septembrie, inclusiv, trebuie să faceţi următoarele raportări la FISC:

• Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna/anul se depune de antrepozitării autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

• Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna/anul se depune de antrepozitării autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

• Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna/anul pentru luna precedentă se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final, pentru produse energetice, pentru alcoolul etilic şi produse alcoolice;

• Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă se depune de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile;

• Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă se depune de antrepozitării autorizaţi pentru producţie produse accizabile;

• Situaţia privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta se depune de antrepozitării autorizaţi pentru depozitare produse accizabile;

• Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie, pentru luna precedentă se depune de antrepozitării autorizaţi pentru producţie/depozitare;

• Jurnalele privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie, pentru luna precedentă se depune de antrepozitării autorizaţi pentru depozitare;

• Situaţia privind livrările de produse accizabile în luna/anul, pentru luna precedentă se depune de operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat;

• Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă se depune de antrepozitării autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.