Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Ce categorii de angajatori mai beneficiază de subvenţii pentru încadrarea şomerilor?

Potrivit articolului 77, litera a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, subvenţionarea locurilor de muncă reprezintă una dintre măsurile de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor. Prin Legea nr. 250/2013 (pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002) a fost introdus un nou alineat, 12, la articolul 95 din Legea nr. 76/2002, cu următorul cuprins: „Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate, potrivit prevederilor prezentei legi, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de contracte sau convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de munca, nu se acordă angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare”.

În acest an, deşi nu mai vorbim de o blocare propriu-zisă, există, totuşi, restricţii serioase care justifică noua limitare în discuţie. Astfel, categoriile de angajatori care mai au dreptul la subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea şomerilor, sunt:
• persoanele juridice de drept privat;
• persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală;
• persoanele fizice autorizate pentru desfăşurarea activităţilor economice;
• întreprinzătorii persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale;
• persoanele fizice care utilizează personal casnic sau alte persoane fizice pentru efectuarea unor servicii sau lucrări.