Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

BNR: Datoria externă a României în creștere semnificativă în primele patru luni ale anului 2024

În intervalul ianuarie-aprilie 2024, deficitul contului curent al balanței de plăți a atins 6 576 milioane euro, față de 5 191 milioane euro în aceeași perioadă a anului anterior, conform unui raport al BNR.

Analizând componentele acestui cont, deficitul balanței bunurilor a crescut cu 464 milioane euro. În paralel, excedentul balanței serviciilor a scăzut cu 651 milioane euro. Deficitul balanței veniturilor primare s-a amplificat cu 791 milioane euro, iar excedentul balanței veniturilor secundare a înregistrat o creștere de 521 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 3 230 milioane euro, comparativ cu 2 408 milioane euro în aceeași perioadă din 2023. Din această sumă, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au fost de 3 014 milioane euro, iar creditele intragrup au avut o valoare netă de 216 milioane euro.

În perioada ianuarie-aprilie 2024, datoria externă totală a crescut cu 1 804 milioane euro, ajungând la 171 887 milioane euro. În detaliu, datoria externă pe termen lung a fost de 126 798 milioane euro la 30 aprilie 2024, reprezentând 73,8% din total, cu o creștere de 4,1% față de 31 decembrie 2023. Datoria externă pe termen scurt a fost de 45 089 milioane euro, reprezentând 26,2% din total, în scădere cu 6,7% față de 31 decembrie 2023.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 16,9% în aprilie 2024, comparativ cu 16,7% în 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a fost de 6,0 luni la 30 aprilie 2024, în creștere de la 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR, a fost de 109,1% la 30 aprilie 2024, față de 96,3% la 31 decembrie 2023.